Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.2.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.2.2021

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová Streda, začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Stredu začína pôstne obdobie. Je to deň prísneho pokánia pre celú Cirkev.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.2.2021

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Školastiky, panny, spomienka

Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.1.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Pána, sviatok

Streda: sv. Blažeja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Sobota: sv. Pavla a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.1.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Utorok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Štvrtok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.1.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Piatok: sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.1.2021

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Požehnanie vody, kriedy a soli, ktoré sa koná na slávnosť Zjavenia Pána sa tento rok prekladá na sviatok Obetovania Pána (2. februára).

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.1.2020

Liturgický kalendár:

Streda: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Krista Pána, sviatok

Budúcou nedeľou Krstu Krista Pána sa konči vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Aktuálne

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej Republiky od 1.1.2021 sa bohoslužby nekonajú verejne.

Sväté omše slúžime súkromne (bez účasti veriacich) podľa vopred zapísaných úmyslov. Toto rozhodnutie nás limituje aj v osobnej pastorácii nakoľko platí zákaz vychádzania.

Aktuálne Vás budeme informovať na tejto stránke alebo výveske pred kostolom

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Sobota: sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Štvrtok, na záver kalendárneho roka bude sv. omša o 16:00. Piatok, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu.