Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.2.2021

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.2.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.2.2021

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová Streda, začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Stredu začína pôstne obdobie. Je to deň prísneho pokánia pre celú Cirkev.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.2.2021

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Školastiky, panny, spomienka

Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Život farnosti

OZ SPES

Ak ste ešte nikomu nedarovali svoje 2 – 3 percentá a nemáte dôležitejšie cieľové skupiny, budeme vám vďační za váš dar, prípadne oslovte aj iných daňovníkov 😊.

Tu nájdete aktuálne tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-.pdf

Cieľom činnosti OZ je v spolupráci s farským úradom Mena Panny Márie vo Vrakuni, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami podporovať a zabezpečovať:
–         rozvoj a ochranu duchovných hodnôt
–         poskytovanie sociálnej pomoci
–         zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt
–         ochranu zdravia detí a podporovanie ich zdravého telesného a psychického vývinu
–         zlepšenia a ochrany životného prostredia detí
–         kvalitnej výchovy a vzdelávania detí
–         rozvoja záujmovej činnosti detí
–      podpora rodín s deťmi, spoločné kultúrne a voľnočasové aktivity

Všetkým vám prajeme pokojné a požehnané dni a veľa zdravia!