Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 1.5.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok večer od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Budúca nedeľu sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.4.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Piatok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Dnes popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním.

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly sv. omší do konca kalendárneho roka.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.4.2022

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľajú na slávení veľkonočných sviatok v našej farnosti.

Zajtra, na veľkonočný pondelok budú dopoludnia sv. omše ako v nedeľu. Večerná sv. omša nie je.

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly sv. omší do konca kalendárneho roka.

Dnes po sv. omšiach je veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.4.2022

Dnešnou nedeľou vstupujeme do slávenia Veľkej Noci, kedy si pripomína poslednú Pánovu večeru, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na upratovaní nášho farského kostola pred veľkonočnými sviatkami.

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať pondelok, utorok a streda dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45.

Rozpis slávenia veľkonočných obradov nájdete na výveske pred kostolom a na našej stránke vrakuna.eu.

Pri Katolíckych novinách sa nachádza zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená poklona pri Božom hrobe na Bielu sobotu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.4.2022

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať pred veľkonočnými sviatkami každý den dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcou nedeľou vstupujeme do slávenie veľkého týždňa. Na začiatku sv. omší požehnáme ratolesti, ktoré symbolizujú slávnostný Ježišov vstup do Jeruzalema.

Budúcu sobotu dopoludnia od 8:00 bude upratovanie nášho kostola pred veľkonočnými sviatkami.