Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.5.2024

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota: sv. Justína, mučeníka, spomienka

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sväté omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky-v kaplnke); 18:00.

Budúcu nedeľu (2. júna) z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta nebude svätá omša o 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.5.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.5.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.5.2024

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky-v kaplnke); 18:00.

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Riaditeľka Materskej školy sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého oznamuje, že elektronické žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k 1.9.2024 sú zverejnené na stránke materskej školy skolka.vdp.sk od 2.mája 2024. Podpísané žiadosti zákonnými zástupcami a potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast sa budú prijímať 20. a 21. mája. Od septembra 2024 MŠ otvára aj elokované triedy na Černyševského ulici 27 v Petržalke. Ďalšie informácii sú na výveske aj na stránke MŠ.