Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.8.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

Sobota: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske: pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Naša farnosť vydala knižku – sprievodca farským múzeom s názvom Vrakuňa v čase. Dnes po svätých omšach je možné si ju zakúpiť vo farskom múzeu pod kostolom. Cena je 7,-Euro. Výťažok z predaja bude určený na udržiavanie múzea a získavanie nových artefaktov.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.8.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Utorok: sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka

Streda: sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Moniky, spomienka

Naša farnosť vydala knižku – sprievodca farským múzeom s názvom Vrakuňa v čase. Dnes po svätých omšach je možné si ju zakúpiť vo farskom múzeu pod kostolom. Cena je 7,-Euro. Výťažok z predaja bude určený na udržiavanie múzea a získavanie nových artefaktov. 

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.8.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Utorok: sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Pondelok, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.8.2022