Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.6.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Piatok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Sobotu, na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv. omše ako nedeľu. Ako bolo vyhlásené už minulú nedeľu v našej farnosti máme kaplnku zasvätenú sv. Petrovi a Pavlovi na Hradskej ulici v Novej Vrakuni. Na vigíliu tejto slávnosti, piatok 28.6. tam bude svätá omša o 19:00. Od štvrtka, 20.6. sa modlievame deviatnik v tejto kaplnke o 19:00. Bližšie informácie sú na informačnom letáku na výveske.

Buducú nedeľu bude zbierka na „dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.6.2024

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

V našej farnosti máme kaplnku zasvätenú sv. Petrovi a Pavlovi na Hradskej ulici v Novej Vrakuni. Na vigíliu tejto slávnosti (28.6.) tam bude svätá omša o 19:00. Od štvrtka, 20.6. sa budeme modliť deviatnik v tejto kaplnke o 19:00. Bližšie informácie sú na informačnom letáku na výveske.

Kategórie
Farské oznamy

Príprava na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla v kaplnke na Hradskej ulici v Novej Vrakuni.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.6.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.6.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Dnes – 2. júna – z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta nebude svätá omša o 11:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Aktuálne číslo Katolíckych novín obsahuje prílohu s novokňazmi.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.5.2024

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota: sv. Justína, mučeníka, spomienka

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sväté omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky-v kaplnke); 18:00.

Budúcu nedeľu (2. júna) z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta nebude svätá omša o 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.5.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.5.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.5.2024

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky-v kaplnke); 18:00.

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Riaditeľka Materskej školy sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého oznamuje, že elektronické žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k 1.9.2024 sú zverejnené na stránke materskej školy skolka.vdp.sk od 2.mája 2024. Podpísané žiadosti zákonnými zástupcami a potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast sa budú prijímať 20. a 21. mája. Od septembra 2024 MŠ otvára aj elokované triedy na Černyševského ulici 27 v Petržalke. Ďalšie informácii sú na výveske aj na stránke MŠ.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.4.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Streda: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

Piatok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Od pondelka zapisujeme úmysly svätých omší na druhý polrok 2024 počas úradných hodín kancelárie.