Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.5.2022

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Justína, mučeníka, spomienka

Piatok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Budúcou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok večer od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred diakonskou vysviackou: Martin Gira, nar. 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.5.2022

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Ohlášky pred diakonskou vysviackou: Martin Gira, nar. 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 15.5.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 8.5.2022

Liturgický kalendár:

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Mateja, apoštola, sviatok

Dnes sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Naše farské múzeum sa zapája do tohtoročnej akcie Noc múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční budúcu sobotu 14.5. Vstup do expozície nášho múzea je z bočného vchodu kostola. Múzeum bude otvorené od 15:00 do 18:00. Možná bude individuálna prehliadka a v prípade záujmu aj výklad. Viac informácií o tejto akcii a činnosti múzea na našej farskej internetovej stránke a facebookovej stránke múzea Vrakuňa v čase – stála expozícia farského múzea.

Kategórie
Život farnosti

Noc múzeí v našom farskom kostole

Naše farské múzeum sa zapája do tohtoročnej akcie Noc múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční budúcu sobotu 14.5. Vstup do expozície nášho múzea je z bočného vchodu kostola. Múzeum bude otvorené od 15,00 do 18,00. Možná bude individuálna prehliadka a v prípade záujmu aj výklad. Viac informácií o tejto akcii a činnosti múzea na našej farskej internetovej stránke a facebookovej stránke múzea Vrakuňa v čase – stála expozícia farského múzea.