Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.2.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia

Na popolcovú stredu budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00. Tento deň je dňom pokánia pre celú Cirkev, kedy sme povolaní k prístnemu pôstu.

Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť v kostole pobožnosť Krížovej cesty každú nedeľu o 15:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45. Stredu dopoludnia po skončení sv. omše o 10:00 do 11:30. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informáčné letáky na pôstne obdobie a veľkonočné sviatky, kde je rozpis bohoslužieb ako aj spovedanie pred veľkonočnými sviatkami.

Od soboty, 26.2., je umožnená účasť na bohoslužbách pre všetkých s kapacitným obmedzením na 50 percent – pre náš kostol 200 osôb. Z tohoto dôvodu už nepodávame individuálne sv. prijímanie počas spovedania a nedeľu bude aj sv. omša o 11:00.

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na Katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Počas nasledovného týždňa uskutočňujeme zbierku potravín pre utečencov z Ukrajiny – deti, ktoré sú ubytované v Marianke. Kto chce prispieť môže do konca týždňa priniesť svoj dar vo forme potravín do kaplnky počas hodín spovedania. V kaplnke bude zároveň umiestnená aj pokladnička pre milodary s rovnakým úmyslom. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Utorok večer o 17:00 v našom kostole sa budeme modliť posvätný ruženec s úmyslom za pokoj. Kostol bude otvorený o 16:45.

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od soboty 26.2.2022

Bohoslužby v režime základ

(pre všetkých):

povinný respirátor

kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

v interiéry kostola max. 200 osôb

Sv. spoveď:

Pondelok, streda, štvrtok, piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke

Kategórie
Život farnosti

Venujte 2% dane OZ SPES

Tlačivo na stiahnutie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.2.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.2.2022

Kategórie
Život farnosti

Vrakunské múzeum

Čo u nás môžete vidieť?

  • Expozícia prezentuje históriu Vrakune od roku 1279 po rok 1950.
  • Je rozdelená do častí ako obec, cirkev, kultúra, školstvo, remeslá a tradície.
  • Návštevníkom sú prezentované historické dokumenty, predmety a dobové fotografie.
  • Farské múzeum dokumentuje a zbiera materiály týkajúce sa Vrakune.   

Navštívte nás a dozviete sa zaujímavé informácie z dejín Vrakune. 

Navštíviť nás môžete po dohovore na tel č. 0951693419

Volať prosím počas pracovného týždňa medzi 1900– 2000 hod.

Tešíme sa na stretnutie!

Link na FB

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.2.2022

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Školastiky, panny, spomienka

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Piatok, na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej je svetový deň chorých, preto po sv. omši budeme udeľovať pomazanie chorých.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú tlačivá na darovanie 2 percent z dane pre naše občianske združenie Spes. Viac o činnosti občianskeho združenia nájdete na výveske pred kostolom.