Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od soboty 26.2.2022

Bohoslužby v režime základ

(pre všetkých):

povinný respirátor

kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

v interiéry kostola max. 200 osôb

Sv. spoveď:

Pondelok, streda, štvrtok, piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke