Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.11.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Piatok: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Počas nasledovného týždňa spovedáme a dávame sv. prijímanie individuálnym spôsobom každý deň od 17:00 do 18:00, nedeľu aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky. Počas úradných hodín je možné zapísať úmysly sv. omší na prvý polrok 2022. Tel.: 02-45257053.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Milodar na charitu je možné uskutočniť aj cez internet. Viac informácii o tejto možnosti je na tkkbs.sk. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Podmienky od 25.11.2021

Sväté omše slúžime súkromne (bez účasti veriacich) podľa rozpisu (všetky úmysly sv. omší budú odslúžené).

Individuálna pastoračná je povolená,

preto každý deň spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota:

od 17:00 do 18:00

Nedeľa:

od 10:00 do 11:00, od 17:00 do 18:00.

Kancelária farského úradu funguje v tomto čase len telefonicky vo zvyčajnom čase:

Pondelok od 18:30 do 19:30

Utorok od 7:00 do 9:00

V tomto čase je možné telefonicky zahlásiť úmysly sv. omší na prvý polrok 2022.

Tel.: 02 4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Príhovor pána farára, 25.11.2021

Milí veriaci,

od 25.11.2021 sa opäť vraciame do začiatku tohto roka, keď náhle bolo rozhodnuté, že slávenie bohoslužieb za účasti ľudu bolo zakázané. Je to rozhodnutie, ktoré nás prekvapilo, o čom svedčí aj reakcia všetkých biskupov, zverejnená na tkkbs.sk. V našej farnosti sme sa snažili dôsledne dodržiavať všetky nariadené opatrenia aj preto, aby sme sa takejto situácii vyhli. Všetci veľmi dobre viete, že sme veľa krát prosili o Vaše pochopenie a osobnú zodpovednosť motivovanú aj nadprirodzeným zmyslom pre spoločné dobre, kde sa zriekame egoistického postoja zameraného na svoje potreby a myslíme na všetkých. Verím, že všetci, ktorí chodia do nášho farského kostola dodržiavali všetky opatrenia práve preto, že si vážia hodnotu daru života od jeho prirodzeného počatia až po jeho prirodzený koniec na tejto zemi a zvlášť majú na mysli tých, ktorí sú najzraniteľnejší.

V najbližších dňoch budeme opäť znášať slúženie sv. omší súkromne (bez účasti ľudu). Zároveň môžeme v perspektíve začínajúceho sa adventného obdobia zobrať aj túto skutočnosť ako príležitosť na prehĺbenie nášho vzťahu s Bohom.

Nakoľko je stále povolená individuálna pastoračná činnosť, tak budeme každý deň spovedať a dávať individuálne sväté prijímanie od 17:00 do 18:00 a nedeľu aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Sobotu, 27.11. a nedeľu, 28.11., čiže na začiatku adventného obdobia požehnáme aj adventné vence v rámci týchto spomenutých časov. To znamená, že každý kto má záujme, môže si priniesť adventný veniec do kostola a individuálne každý požehnáme.

V tomto čase kancelária farského úradu bude fungovať len telefonicky-počas úradných hodín je možné nahlásiť telefonicky aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2022.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.11.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Budúcu nedeľu na začiatku všetkých sv. omší požehnáme adventné vence. Aj sobotu večer na začiaku sv. omše, pretože je s platnosťou na nedeľu.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti, kde sa nachádza aj rozpis bohoslužieb na advent a vianoce, požehnania adventných vencov, spovedania pred vianočnými sviatkami.

Od pondelka, 22. novembra, sa spríňujú protiepidemické opatrenia a do značnej miery nás budú limitovať v pastoračnej činnosti. Musíme zaviesť systém vstupu na verejné slávenie bohoslužieb – všetkých sv. omší v režime kompletne zaočkovaní, alebo prekonané ochorenie Covid 19 (potvrdenie nie staršie jako 180 dní). Maximálny počet v interiéry je 200 osôb. Ide o obmedzenie našich pastoračných možností voči všetkým, ale nakoľko chceme slúžiť všetkým, tak sv. spoveď podľa rozpisu je pre všetkých a každú sobotu od 17:30 do 17:50 budeme v kaplnke podávať individuálne sv. prijímanie všetkým, ktorí majú záujem.

V prípade priaznivého počasie od zajtra, pondelka 22. novembra, sa budú konať práce na okolí kaplnky a kostola, preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie, pretože môže byť komplikovaný vstup do kostola.

M
Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.11.2021

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Nedeľa: Krista Kráľa, slávnosť

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti, kde sa nachádza aj rozpis bohoslužieb na advent a vianoce, požehnania adventných vencov, spovedania pred vianočnými sviatkami.

Na základe predpisov Covid automatu pre kostoly, ktoré značne obmedzujú účasť veriacich na bohoslužbách Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udelil dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach nedeľu a prikázané sviatky pre všetkých veriacich latinského obradu nachádzajúcich sa na území Bratislavskej arcidiecézy od 11. novembra 2021 do odvolania.

Kategórie
Farské oznamy

Podmienky pre verejné slávenie bohoslužieb.

Od pondelka, 8.11.2021

Sväté omše:

Počas pracovných dní a sobotu:

režim „základ“:

povinný respirátor

kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

účasť na sv. omšiach je limitovaná veľkosťou priestoru – 15 metrov štvorcových na osobu, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach

povinný zoznam účastníkov

Nedeľa:

režim „kompletne zaočkovaní“:

bez obmedzenia počtu

povinný zoznam účastníkov

v kostole povinný respirátor, pred kostolom rúško

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.11.2011

Liturgický kalendár:

Utorok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Piatok: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Od pondelka, 8.11.2021, sa menia epidemické opatrenia pre kostoly v celej Bratislave. Prosíme, aby ste sa pred vstupom do kostola s týmito pravidlami oboznámili a dôsledne na vlastnú zodpovednosť ich dodržiavali. Pravidlá sa nachádzajú na hlavných dverách do kostola, na výveske a farskej stránke vrakuna.eu.

Na budúcu nedeľu 14. novembra 2021 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.

Srdečne pozývame veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2021. Slávnostné sväté omše budú v utorok 9. novembra o 18.00 hod., v stredu 10. novembra o 18.00 h, vo štvrtok 11. novembra o 18.00 h a v nedeľu 14. novembra o 10.30 h. Sväté omše budú slávené na poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Ocom.