Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.1.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Pána, sviatok

Streda: sv. Blažeja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Sobota: sv. Pavla a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.1.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Utorok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Štvrtok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.1.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Piatok: sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.1.2021

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Požehnanie vody, kriedy a soli, ktoré sa koná na slávnosť Zjavenia Pána sa tento rok prekladá na sviatok Obetovania Pána (2. februára).

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.1.2020

Liturgický kalendár:

Streda: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Krista Pána, sviatok

Budúcou nedeľou Krstu Krista Pána sa konči vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosti krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Aktuálne

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej Republiky od 1.1.2021 sa bohoslužby nekonajú verejne.

Sväté omše slúžime súkromne (bez účasti veriacich) podľa vopred zapísaných úmyslov. Toto rozhodnutie nás limituje aj v osobnej pastorácii nakoľko platí zákaz vychádzania.

Aktuálne Vás budeme informovať na tejto stránke alebo výveske pred kostolom