Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.10.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Utorok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Štvrtok: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Zajtra, na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu. Utorok, na spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše ráno o 6:30 a večer o 18:00.

Tento týždeň z dôvodu dušičkových slávností nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Spovedať budeme každý deň večer od 17:00 do 17:45.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.10.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach sa koná celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude výťažok zbierky venovaný farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za Vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dozadu.

Sobotu, 30.10 a nedeľu 31.10., nakoľko je pred slávnosťou Všetkých svätých, budeme spovedať pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.10.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Piatok: sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre na rok 2022 v kancelárii farského úradu.

Budúca nedeľa je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach sa bude konať celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude výťažok zbierky venovaný farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Pri Katolíckych novinách sú časopisy, ktoré sa venujú téme misijnej činnosti Cirkvi.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.10.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre na rok 2022 v kancelárii farského úradu.

Utorok, 12. októbra máme v našej farnosti celodennú poklonu. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude dopoludnia o 9:00 a ukončenie bude pred sv. omšou, ktorá bude o 17:00. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála adorácia.

Kategórie
Život farnosti

Upratovanie

Vážené farníčky a farníci !

Hľadáme ochotné ženy a mužov z našej farnosti, na doplnenie a posilnenie upratovacích skupín pre náš kostol.

Upratovanie je možné buď v piatok doobeda, alebo po večernej svätej omši. Nasledujúce upratovanie vychádza podľa počtu skupín.

Potešilo by nás, keby ste doplnili a posilnili naše rady.

Prihlásiť sa môžete osobne u kostolíčky v kostole.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.10.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Assiského, spomienka

Utorok: sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Streda:sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Panny Márie Ružencovej, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre na rok 2022 v kancelárii farského úradu.