Farské múzeum

V priestoroch pod kostolom sme zriadili malé farské múzeum – stálu expozíciu s názvom Vrakuňa v čase. Na výveske pred kostolom a na našej internetovej stránke vrakuna.eu sú všetky informácie ohľadom možnosti prehliadky. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii toho projektu.

Čo u nás môžete vidieť?

  • Expozícia prezentuje históriu Vrakune od roku 1279 po rok 1950.
  • Je rozdelená do častí ako obec, cirkev, kultúra, školstvo, remeslá a tradície.
  • Návštevníkom sú prezentované historické dokumenty, predmety a dobové fotografie.
  • Farské múzeum dokumentuje a zbiera materiály týkajúce sa Vrakune.   

Navštívte nás a dozviete sa zaujímavé informácie z dejín Vrakune. 

Navštíviť nás môžete po dohovore na tel č. 0951693419

Volať prosím počas pracovného týždňa medzi 1900– 2000 hod.

Tešíme sa na stretnutie!

Link na FB