Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.1.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Boska, kňaza, spomienka

Streda: Obetovanie Pána, sviatok

Štvrtok: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Sobota:sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Stredu, na sviatok obetovania Pána požehnáme hromničné sviece na začiatku sv. omše.

Štvrtok po skončení sv. omše budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie. Tohto požehnania na konci sv. omše sa môžu zúčastniť všetci.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00, v tomto čase podávame aj sv. prijímanie individuálnym spôsobom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.1.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Streda: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok:sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Od 12. 1. sa uvoľnili opatrenia aj pre kostoly. V našom kostole môže byť 200 osôb. Nakoľko je možné slúžiť sv. omše v režime OP (očkovaní, alebo prekonané ochorenie Covid 19-nie viac jako 6 mesiacov) a chceme slúžiť všetkým bratom a sestrám, tak sv. omše slúžime všetky vo zvyčajnom čase. V nedeľu namiesto sv. omše o 11tej, podávame sv. prijímanie pre všetkých v čase od 11:00 do 11:30. Rovnako spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie počas pracovných dní pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky v čase úradných hodín.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.1.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Antona, opáta, spomienka

Piatok:sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Od 12. 1. sa uvoľnili opatrenia aj pre kostoly. V našom kostole môže byť 200 osôb. Nakoľko je možné slúžiť sv. omše v režime OP (očkovaní, alebo prekonané ochorenie Covid 19-nie viac jako 6 mesiacov) a chceme slúžiť všetkým bratom a sestrám, tak sv. omše slúžime všetky vo zvyčajnom čase. V nedeľu namiesto sv. omše o 11tej, podávame sv. prijímanie pre všetkých v čase od 11:00 do 11:30. Rovnako spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie počas pracovných dní pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45.

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od 12.1.2022

Sväté omše za účasti veriacich, v kostole môže byť 200 osôb v režime OP (očkovaný, alebo prekonanie ochorenia Covid 19 v ostatných 180 dňoch) – potvrdenie je nevyhnutné mať so sebou

Kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

Povinný respirátor a dezinfekcia rúk

Po skončení sv. omše podávame sv. prijímanie tým, ktorí sa zúčastnili vonku

Spovedanie a individuálne rozdávanie sv. prijímania pre všetkých:

pondelok, streda, štvrtok, piatok:

od 17:00 do 17:45

Individuálne rozdávanie sv. prijímania:

Nedeľa: od 11:00 do 11:30

Kancelária farského úradu funguje v tomto čase len telefonicky vo zvyčajnom čase:

Pondelok od 18:30 do 19:30

Utorok od 7:00 do 9:00

Tel.: 02 4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.1.2022

Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a od pondelka začína obdobie cez rok.

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať a podávať individuálne sväté prijímanie pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45 pondelok, stredu, štvrtok a piatok. Nedeľu podávame sv. prijímanie od 11:00 do 11:30.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.1.2022

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Krista Pána, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať a podávať individuálne sväté prijímanie pred večernými sv. omšami od 17:00 do 17:45, štvrtok, na slávnosť Zjavenia Pána od 11:00 do 11:30; piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Štvrtok, na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 budeme rozdávať sv. prijímanie pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána.

Budúcou nedeľou sa končí vianočné obdobie a od pondelka začína obdobie cez rok.