Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.5.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiš Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnes po svätých omšiach dopoludnia a popoludní od 14:00 do 16:00 je v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. K dispozícií je aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Dnes popoludní o 15:00 budú litánie k Duchu Svätému a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.5.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Dnes po svätých omšiach dopoludnia a popoludní od 14:00 do 16:00 je v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. K dispozícií je aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Dnes po svätých omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred kňazskou vysviackou: Martin Gira, narodný 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 10. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Budúcu nedeľu, na slávnosť zoslania Ducha Svätého, popoludní o 15:00 budú litánie k Duchu Svätému a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.5.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Dnes o 17:00 bude v pastoračnom centre na fare hudobno-divadelné predstavenie pre deti a rodičov. Ide o dramatické predstavenie biblických hrdinov. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu. Pastoračné centrum bude otvorené od 16:45.

Od dnešnej nedele bude v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. Výstavu bude možné navštíviť 14., 21., a 28. mája v čase od 14:00 do 16:00 a rovnako aj po každej svätej omši v nedeľu. K dispozícií bude aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred kňazskou vysviackou: Martin Gira, narodný 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 10. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.5.2023

Liturgický kalendár:

Sobota: Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Budúcu nedeľu, 14. mája o 17:00 bude v pastoračnom centre na fare hudobno-divadelné predstavenie pre deti a rodičov. Ide o dramatické predstavenie biblických hrdinov. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Od budúcej nedele bude v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. Výstavu bude možné navštíviť 14., 21., a 28. mája v čase od 14:00 do 16:00. K dispozícií bude aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Život farnosti

Výstava historických ornátov