Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 1.10.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Svätých anjelov strážcov, spomienka

Streda: sv. Františka Assiského, spomienka

Štvrtok: sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Sobota: Ružencovej Panny Márie, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.9.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Piatok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Sobota: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.9.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Sobota: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí včera dopoludnia upratovali náš farský kostol.

Dnes popoludní od 15:00 do 17:30 bude otvorené kaplnka a múzeum pod kostolom s odborným sprievodcom.

Dnes po svätých omšiach bude farská ofera, ktorej výnos bude určený na výdavky spojené s rekonštrukciou našej kaplnky počas uplynulých letných prázdnin. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.9.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, slávnosť

Streda: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Sobota: sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Budúci víkend máme v našej farnosti hodové slávnosti spojené s titulom nášho farského kostola. Piatok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bude svätá omša dopoludnia o 10:00. Po jej skončení bude vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. Večer bude svätá omša o 18:00.

Sobotu dopoludnia bude upratovanie kostola od 8:00.

Utorok, z dôvodu titulu nášho farského kostola je možné získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok.

Počas hodov, sobotu a nedeľu v čase od 15:00 do 17:30 bude otvorené kaplnka a múzeum pod kostolom s odborným sprievodcom.

Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude farská ofera, ktorej výnos bude určený na výdavky spojené s rekonštrukciou našej kaplnky počas uplynulých letných prázdnin. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.9.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Košických mučeníkov, spomienka

Piatok: Narodenie Panny Márie, sviatok

Sobota: Výročie posviacky farského kostola vo Vrakuni, slávnosť

Sobotu, na slávnosť výročia posviacky nášho farského kostola, je možné za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Kategórie
Farské oznamy

Sväté omše, spovedanie a úradné hodiny.