Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 1.1.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok:sv.Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Piatok: Zjavenie Pána, prikázaný sviatok

Nedeľa: Krst Pána, sviatok

Piatok, na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. Na začiatku sv. omší požehnáme vodu, soľ a kriedu.

Spovedanie počas nasledovného týždňa bude pondelok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45.

Budúcou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.12.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Utorok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Streda: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Nedeľa: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Pondelok, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše ako v nedeľu.

Sobotu, 31. decembra, bude sv. omša o 16:00 s ďakovnou pobožnosťou na konci kalendárneho roka.

Dnes po sv. omšia sa koná vianočná ofera. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a stále podieľajú na dôstojnom slávení vianočných sviatkov v našej farnosti. Všetkým Vám želáme a vyprosujeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky Pánovho narodenia.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.12.2022

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Narodenie Pána, slávnosť

Tento týždeň bude vysluhovanie sviatosti zmierenia pondelok, utorok, streda a štvrtok dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 16:00 do 17:45.

Sväté omše na vigíliu Narodenia Pána, 24.12. budú o 16:00; 21:00(maďarsky) a 22:00.

Betlehemské svetlo bude k dispozícií v kostole 24.12. od 15:30 do 17:00.

Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná ofera. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia nebudú úradné hodiny kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.12.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Streda: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň bude vysluhovanie sviatosti zmierenia od pondelka do piatka dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45.

Dnes večer o 19:00 bude adventný koncert v našom kostole. Spievať bude operná speváčka Dária Pavlová.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.12.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Streda: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Sobota: Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka

Ohlasený koncert na dnes sa zo zdravotných dôvodov účinkujúcich presúva na nedeľu 11. decembra o 19:00

Od pondelka do soboty, okrem štvrtka, budú rorátne sv. omše v kaplnke o 6:00.

Štvrtok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Počas adventu uskutočňujeme zbierku trvanlivých potravín pre chudobné rodiny na Slovensku. Kto chce týmto spôsobom prispieť, môže tak spraviť v čase spovedania v kaplnke, alebo po každej sv. omši. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.