Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.7.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Utorok: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskup a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Nedeľa: Premenenie Pána, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácií rekonštrukčných prác na našej kaplnke. Piatok boli práce dokončené a preto od zajtra budeme používať opäť kaplnku na spovedanie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.7.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.7.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.7.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.7.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Streda: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Štvrtok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Počas letných prázdnin sa mení bohoslužobný poriadok a úradné hodiny kancelárie. Sväté omše: pondelok, streda a piatok o 18:00; utorok a štvrtok o 7:30. Počas víkendu sú sväté omše nezmenené. Rozpis sa nachádza na výveske a na stránke vrakuna.eu.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Sväté omše:

Pondelok, streda, piatok: 18:00

Utorok a štvrtok: 7:30

Sobota: 7:00; 18:00

Nedeľa:

7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

Spovedanie:

Pondelok, streda, piatok

od 17:00 do 17:45

Úradné hodiny kancelárie farského úradu:

Pondelok:

od 18:30 do 19:30

Utorok:

od 8:00 do 9:00

Počas štátny a cirkevných sviatok nie sú úradné hodiny kancelárie