Kategórie
Farské oznamy

Podmienky pre verejné slávenie bohoslužieb.

Opatrenia platné od pondelka 31.5.2021.

Sväté omše:

■ kostol sa otvára 30 minút pred večernými sv. omšami na tichú modlitbu

■ vstupuje sa hlavným vchodom

■ účasť na sv. omšiach je limitovaná veľkosťou priestoru-môže sa využiť 50% na sedenie, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky platné opatrenia

zvlášť:

sedieť na vyznačených miestach (žlté značky)

vnútri kostola rúško

dezinfekcia pri vstupe

Svätá spoveď:

Pondelok, streda, štvrtok a piatok

od 17:00 do 17:45

v kaplnke-vstup cez bočný vchod kostola

(pri sakristii)

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.5.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Justína, mučeníka, spomienka

Streda: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Štvrtok po sv. omši, ktorá začína o 10:00 do 11:30 a piatok dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Podmienky pre verejné slávenie bohoslužieb.

Opatrenia platné od pondelka 24.5.2021.

Sväté omše:

■ kostol sa otvára 30 minút pred sv. omšou na tichú modlitbu

■ vstupuje sa hlavným vchodom

■ účasť na sv. omšiach je limitovaná veľkosťou priestoru-môže sa využiť 25% na sedenie, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky platné opatrenia

zvlášť:

■ sedieť na vyznačených miestach (žlté značky)

■ vnútri kostola rúško

■ dezinfekcia pri vstupe

Svätá spoveď:

Pondelok, streda, štvrtok a piatok

od 17:00 do 17:45

v kaplnke-vstup cez bočný vchod kostola

(pri sakristii)

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.5.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Streda: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnešnou slávnosťou zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok.

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédia. V našej farnosti činila sumu 857,-Euro a 65,- Centov. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Od zajtra, pondelka 24.5., sa uvoľňujú niektoré pandemické opatrenia aj pre kostoly. Zmeny budú od zajtra na výveske pred kostolom ako aj na našej internetovej stránke vrakuna.eu. Kostol bude otvorený 30 minút pred večernými sv. omšami na tichú individuálnu modlitbu a adoráciu. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) zostáva nezmenená, čiže pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.5.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Budúcou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Počas úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na celý rok 2021.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.5.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Piatok: sv. Mateja, apoštola, sviatok

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenie Pána budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Počas úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na celý rok 2021.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.5.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Počas mesiaca máj sa budeme pred večernými sv. omšami modliť Loretánske litánie. Na základe výzvy pápeža Františka obetujeme túto pobožnosť k Panne Márii za všetky obete pandémie, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za ukončenie pandémie.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

V priestoroch pod kostolom sme zriadili malé farské múzeum – stálu expozíciu s názvom Vrakuňa v čase. Na výveske pred kostolom a na našej internetovej stránke vrakuna.eu sú všetky informácie ohľadom možnosti prehliadky. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii toho projektu.

Kategórie
Život farnosti

Rok rodiny

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.

Aktuálne informácie nájdete tu:
https://www.rodinaba.sk/Rok-rodiny