Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.4.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Dnes sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Život farnosti

Divadlo COLORATO

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.4.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Sobota: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera, preto sa po svätých omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.4.2023

Dnes popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.4.2023

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľajú na dôstojnom slávení veľkonočných sviatkov v našej farnosti.

Dnes po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Na veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia ako nedeľu, večerná svätá omša nie je.

Budúcu nedeľu popoludní bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním o 15:00.

Všetkým Vám želáme požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Pánovho zmŕtvychvstania.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.4.2023

Liturgický kalendár:

Zelený štvrtok poslednej Pánovej večere

Veľký piatok Pánovho umučenia a smrti

Biela sobota

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Dnešnou nedeľou vstupuje do Svätého týždňa, kedy si pripomíname a slávime najdôležitejšieho udalosti našej spásy. Spovedanie bude dnes od 16:00 do 18:00, pondelok, utorok a stredu dopoludnia od 10:00 do 11:00; večer od 16:00 do 18:00. Rozpis spovedania a bohoslužieb je na výveske a stránke vrakuna.eu.

Pri Katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená adorácia v Božom hrobe na bielu sobotu.

Tí, ktorí si objednali veľkonočné koláče v rámci zbierky na nový organ, môžu si ich prevziať na zelený štvrtok po skončení slovenskej svätej omše, čiže o 20:00.