Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.9.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Streda: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:sv. Michala, Gabriela a Rafaela, sviatok

Piatok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota:sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.9.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Andreja, Pavla a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Utorok, 20. septembra, z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.9.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Najsvätejšieho Mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda: Povýšenie svätého kríža, sviatok

Štvrtok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Piatok: sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Dnes bude otvorené naše farské múzeum v čase od 15:00 do 17:30. K dispozícii bude aj odborný sprievod.

Štvrtok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Dnes po sv. omšiach je farská ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Na našej farskej internetovej stránke vrakuna.eu/rekonstrukcia sa nachádza dokument s fotografiami, ktoré zobrazujú priebeh prác na sánacií vlhkosti a statiky našej kaplnky.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.9.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Svätých košických mučeníkov, spomienka

Štvrtok: Narodenie Panny Márie, sviatok

Piatok: Výročie posviacky farského kostola vo Vrakuni, slávnosť

Budúci víkend máme v našej farnosti hodové slávnosti spojené s titulom nášho farského kostola-Mena Panny Márie. Sobotu, 10.9. dopoludnia o 10:00 budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Kostol bude otvorený od 9:45.

Z príležitostí hodov sobotu a nedeľu bude otvorené naše farské múzeum v čase od 15:00 do 17:30. K dispozícii bude aj odborný sprievod.

Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude farská ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.