Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.11.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín najneskôr do konca novembra. Členský poplatok je 8,-Euro.

Počas prvej časti adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše od pondelka do soboty ráno o 6:00 v kostole. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) sa bude konať pred vianočnými sviatkami na základe opatrení inak ako bolo zaužívané. Upozorňujeme, že sa nebude konať spoločná spoveď s viacerými kňazmi. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu. Prosíme o pochopenie, ústretovosť a vzájomnú solidaritu.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00 v kostole. Rozpis spovedania je na výveske pred kostolom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa, začiatok adventného obdobia

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín najneskôr do konca novembra. Členský poplatok je 8,-Euro.

Budúcu nedeľu požehnáme na začiatku sv. omší adventné vence. Môžete si ich priniesť pred sv. omšami pred oltár.

Počas prvej časti adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše od pondelka do soboty ráno o 6:00. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Budúcu nedeľu, na začiatku adventného obdobia, sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa: Krista Kráľa, slávnosť

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Úmysly sv. omší zapisujeme priebežne počas úradných hodín kancelárie.

Budúcu nedeľu po sv. omši o 11:00 bude pobožnosť na nedeľu Krista Kráľa.

Kategórie
Farské oznamy

Aktuálne pravidlá

Sedieť len na vyznačených miestach

(rodina nie spolu)

Povinnosť mať rúško

(aj pred kostolom)

Povinnosť použiť dezinfekciu pri vstupe do kostola.

Z dôvodu obmedzenia počtu chór je uzavretý.

Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše pre tichú modlitbu

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 8.11.2020

Kategórie
Farské oznamy

Individuálna pastoračná služba od 9.11. do 15.11.

Pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 16:00 do 17:00.

Nedeľa, 15.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00.

Vstupuje len jedna osoba.

Upozorňujeme:

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 môžu do kostola vstúpiť len tí, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

V prípade akéhokoľvek respiračného ochorenia je prísny zákaz vstupu do kostola.

Vstup povolený len s rúškom a povinné použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do kostola.

Kategórie
Farské oznamy

OZNAM

Drahí bratia a sestry, nakoľko sú v platnosti rôzne opatrenia vydané Vládou Slovenskej Republiky a Úradom Verejného Zdravotníctva SR v nasledujúcom období môžeme konať individuálnu pastoračnú činnosť. Sväté omše slávime súkromne podľa rozpisu úmyslov, ktoré sú zapísané.

Individuálna pastoračná služba od 4.11. do 9.11. Streda 4.11., štvrtok 5.11., piatok 6.11., sobota 7.11., pondelok 9.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 16:00 do 17:00.

Nedeľa, 8.11.:

Svätá spoveď a individuálne sv. prijímanie v kostole v čase od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00.

Vstupuje len jedna osoba.

Upozorňujeme:

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 môžu do kostola vstúpiť len tí, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

V prípade akéhokoľvek respiračného ochorenia je prísny zákaz vstupu do kostola.

Vstup povolený len s rúškom a povinné použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do kostola.