Spovedanie

(v kaplnke) Pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45