Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Sobota: sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Štvrtok, na záver kalendárneho roka bude sv. omša o 16:00. Piatok, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.12.2020

Liturgický kalendár:

Piatok: Narodenie Pána, slávnosť

Sobota: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Nedeľa: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Od soboty, 19. decembra 2020, vstúpili nové epidemiologické pravidlá pre kostoly. Chrám je možné využívať na len 25 percent kapacity, preto je možné sedieť len na vyznačených miestach, medzi osobami musíme byť vždy jedno miesto voľné (rodina nemôže sedieť spolu), môže byť obsadená len každá druhá lavica. Nie je možné voľne stáť. Prosíme, aby ste si opatrenia pred vstupom do kostola prečítali a dodržiavali.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčastnili upratovanie nášho farského kostola pred vianočnými sviatkami.

Štvrtok, na vigíliu slávnosti narodenia Pána budú sv. omše nasledovne: 16:00; 20:30 (v maďarskom jazyku); 22:00.

Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu.

Nakoľko platí zákaz vychádzania, kancelária farského úradu je zavretá do 10. januára.

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia v kostole

Kostol sa môže využívať len na 25 percent kapacity

Sedieť len na vyznačených miestach

(rodina nie spolu)

Povinnosť mať rúško

(aj pred kostolom)

Povinnosť použiť dezinfekciu pri vstupe do kostola.

Z dôvodu obmedzenia počtu chór je uzavretý.

Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše pre tichú modlitbu

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať každý pracovný deň dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45. Upozorňujeme, že na základe epidemiologických opatrení nie je možné konať spoločnú spoveď s viacerými kňazmi a preto prosíme, aby ste využili predovšetkým tento týždeň na svätú spoveď. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu.

Sobotu, 19. decembra, po skončení rannej sv. omše bude upratovanie nášho farského kostola pred vianočnými sviatkami. Prosíme všetkých, ktorí môžu a sú ochotní, aby prišli pomôcť. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a obetavosť pre dobro celého nášho farského spoločenstva.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.12.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Utorok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatie Panny Márie budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00; 19:00 (latinská sv. omša v kaplnke).

Počas nasledovného týždňa, okrem utorka, budeme slúžiť rorátne sv. omše ráno o 6:00 v kostole. Rozpis sv. omší nájdete na výveske pred kostolom.

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na 2021 v kancelárii počas úradných hodín. Členský poplatok je 8,-Euro.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou od 12:00 do večernej svätej omše. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať aby bola zabezpečená stála poklona. Vopred ďakujeme za Vašu obetavosť.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) sa bude konať pred vianočnými sviatkami na základe opatrení inak ako bolo zaužívané. Upozorňujeme, že sa nebude konať spoločná spoveď s viacerými kňazmi. Rozpis spovedania nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej internetovej stránke vrakuna.eu. Prosíme o pochopenie, ústretovosť a vzájomnú solidaritu.