Kategórie
Farské oznamy

Advent 2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.11.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45.

Budúcu nedeľu na začiatku každej svätej omše požehnáme adventné vence.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našom farskom kostole.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.11.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Streda: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Piatok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa nebe i zeme, slávnosť

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2024.

Budúcu nedeľu bude po sv. omši o 11:00 zasväcujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu z príležitosti slávnosti Kráľa neba i zeme.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.11.2023

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Dnes sa koná v Bratislavskej arcidiecéze svätomartinská zbierka, ktorej výnos bude daný obetiam zemetrasenia na východnom Slovensku. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2024.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.11.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Piatok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota: sv. Martina z Tours, biskupa, Patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Od pondelka zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2024.

Budúcu nedeľu bude svätomartinský zbierka, ktorej výnos bude daný obetiam zemetrasenia na východnom Slovensku. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.