Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.1.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Štvrtok: Obetovanie Pána, sviatok

Piatok: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Štvrtok, na sviatok obetovania Pána požehnáme sviece na začiatku sv. omše.

Piatok, nakoľko je spomienka sv. Blažeja, po sv. omši budeme udeľovať individuálnym spôsobom svätoblažejské požehnanie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.1.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok: sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento rok bude prebiehať príprava na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci ôsmeho ročníka ZŠ. Prihlášky sa nachádzajú na stránke vrakuna.eu. Vyplnenú prihlášku treba priniesť na prvé stretnutie, ktoré bude stredu 15. februára 2023 vo farskom kostole vo Vrakuni.

Občianske združenie SPES a Farský úrad Vrakuňa pozývajú celé rodiny na III. kresťanský rodinný fašiangový bál, ktorý sa uskutoční 11. februára 2023 v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B od 16.00 do 22.00 h. Pozývame celé rodiny. Masky detí, ale aj dospelých sú vítané, najlepšie masky budú ocenené. Cena lístka je 20 eur pre dospelých a 10 eur pre deti. Rodinná vstupenka (2 dospelí+2 deti) je za 50 eur. V cene je aj občerstvenie, večera, zábava a animácie pre deti aj dospelých. Informácie nájdete na web stránke a aj na výveske kostola. Lístky sa budú predávať túto nedeľu v kaplnke po svätých omšiach (vstup cez hlavné dvere kaplnky).

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 15.1.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Antona, opáta, spomienka

Sobota: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Občianske združenie SPES a Farský úrad Vrakuňa pripravujú III. kresťanský rodinný fašiangový bál, ktorý sa uskutoční 11. februára 2023 v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B od 16.00 do 22.00 h. Lístky sa budú predávať od nedele 22.1. Podrobnejšie informácie zverejníme na výveske a nájdete ich aj priebežne na stránke vrakuna.eu v záložke život farnosti.

Tento rok bude prebiehať príprava na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci ôsmeho ročníka ZŠ. Prihlášky sa nachádzajú na stránke vrakuna.eu. Vyplnenú prihlášku treba priniesť na prvé stretnutie, ktoré bude stredu 15. februára 2023 vo farskom kostole vo Vrakuni.

Prihláška – súbor na stiahnutie

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 8.1.2023

Dnes sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok. Vianočná výzdoba môže zostať do sviatku Obetovania Pána.

Občianske združenie SPES pripravuje III. kresťanský rodinný fašiangový bál, ktorý sa uskutoční 11. februára 2023 v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B od 16.00 do 22.00 h. Podrobnejšie informácie zverejníme na výveske a nájdete ich aj priebežne na stránke vrakuna.eu v záložke život farnosti.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 1.1.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok:sv.Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Piatok: Zjavenie Pána, prikázaný sviatok

Nedeľa: Krst Pána, sviatok

Piatok, na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. Na začiatku sv. omší požehnáme vodu, soľ a kriedu.

Spovedanie počas nasledovného týždňa bude pondelok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45.

Budúcou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.12.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Utorok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Streda: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Nedeľa: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Pondelok, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše ako v nedeľu.

Sobotu, 31. decembra, bude sv. omša o 16:00 s ďakovnou pobožnosťou na konci kalendárneho roka.

Dnes po sv. omšia sa koná vianočná ofera. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a stále podieľajú na dôstojnom slávení vianočných sviatkov v našej farnosti. Všetkým Vám želáme a vyprosujeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky Pánovho narodenia.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.12.2022

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Narodenie Pána, slávnosť

Tento týždeň bude vysluhovanie sviatosti zmierenia pondelok, utorok, streda a štvrtok dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 16:00 do 17:45.

Sväté omše na vigíliu Narodenia Pána, 24.12. budú o 16:00; 21:00(maďarsky) a 22:00.

Betlehemské svetlo bude k dispozícií v kostole 24.12. od 15:30 do 17:00.

Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná ofera. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia nebudú úradné hodiny kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.12.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Streda: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň bude vysluhovanie sviatosti zmierenia od pondelka do piatka dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 17:45.

Dnes večer o 19:00 bude adventný koncert v našom kostole. Spievať bude operná speváčka Dária Pavlová.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.12.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Streda: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Sobota: Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka

Ohlasený koncert na dnes sa zo zdravotných dôvodov účinkujúcich presúva na nedeľu 11. decembra o 19:00

Od pondelka do soboty, okrem štvrtka, budú rorátne sv. omše v kaplnke o 6:00.

Štvrtok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Počas adventu uskutočňujeme zbierku trvanlivých potravín pre chudobné rodiny na Slovensku. Kto chce týmto spôsobom prispieť, môže tak spraviť v čase spovedania v kaplnke, alebo po každej sv. omši. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.10.2022

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Sobota: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Počas úradných hodín v kancelárii zapisujeme úmysly sv. omší na prvý polrok 2023.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti.

Od pondelka do soboty budú rorátne sv. omše v kaplnke o 6:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po večernej sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Budúcu nedeľu po večernej sv. omši o 19:00 bude v našom farskom kostole adventný koncert, ktorý naša farnosť organizuje v spolupráci s miestnym úradom vo Vrakuni. Spievať bude operná speváčka Dária Pavlová.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.