Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.12.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Piatok, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Od pondelka do soboty budú rorátne sväté omše v kaplnke o 6:00. Tento týždeň každý deň okrem piatka.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našom farskom kostole.

Prosíme, aby ste nám zahlásili v sakristii chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred vianočnými sviatkami.

Kategórie
Farské oznamy

Advent 2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.11.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45.

Budúcu nedeľu na začiatku každej svätej omše požehnáme adventné vence.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našom farskom kostole.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.11.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Streda: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Piatok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa nebe i zeme, slávnosť

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2024.

Budúcu nedeľu bude po sv. omši o 11:00 zasväcujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu z príležitosti slávnosti Kráľa neba i zeme.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.11.2023

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Dnes sa koná v Bratislavskej arcidiecéze svätomartinská zbierka, ktorej výnos bude daný obetiam zemetrasenia na východnom Slovensku. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2024.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.11.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Piatok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota: sv. Martina z Tours, biskupa, Patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Od pondelka zapisujeme úmysly svätých omší na prvý polrok 2024.

Budúcu nedeľu bude svätomartinský zbierka, ktorej výnos bude daný obetiam zemetrasenia na východnom Slovensku. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Spovedanie od 30.10. do 3.11.

Pondelok, 30.10.:

od 9:00 do 10:00

od 17:00 do 18:00

Utorok, 31.10.:od 9:00 do 10:00

Streda, 1.11.: od 17:00 do 18:00

Štvrtok, 2.11.:

od 9:00 do 10:00

od 17:00 do 17:45

Piatok, 3.11.:

od 9:00 do 10:00

od 17:00 do 18:00

Počas tohto týždňa nie sú úradné hodiny kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.10.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Sobota: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Stredu, na slávnosť všetkých svätých budú sväté omše ako nedeľu. Popoludní o 15:00 bude pobožnosť za zosnulých na našom cintoríne na Kaméliovej ulici. Rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia počas tohto týždňa sa nachádza na výveske ako i na našej stránke vrakuna.eu.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť.

Pripomíname, že od 1.11., slávnosti všetkých svätých, až do 8. novembra, je možné získať úplné odpustky, ktoré sa aplikujú za duše v očistci. Podmienky sú nasledovné: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína, modlitba za zosnulých.

Minulý týždeň bol prinesený a nainštalovaný nový organ do nášho farského kostola. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto diela.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.10.2023

Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Dnes sa po svätých omšiach koná zbierka na misie. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Pri katolíckych novinách sa nachádza časopis, ktorý sa venuje pápežským misijným dielam.

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dozadu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 15.10.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Budúca nedeľa je misijná, preto po svätých omšiach sa koná zbierka na misie. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.