Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.9.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Svätých košických mučeníkov, spomienka

Štvrtok: Narodenie Panny Márie, sviatok

Piatok: Výročie posviacky farského kostola vo Vrakuni, slávnosť

Budúci víkend máme v našej farnosti hodové slávnosti spojené s titulom nášho farského kostola-Mena Panny Márie. Sobotu, 10.9. dopoludnia o 10:00 budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Kostol bude otvorený od 9:45.

Z príležitostí hodov sobotu a nedeľu bude otvorené naše farské múzeum v čase od 15:00 do 17:30. K dispozícii bude aj odborný sprievod.

Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude farská ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.8.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

Sobota: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske: pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Naša farnosť vydala knižku – sprievodca farským múzeom s názvom Vrakuňa v čase. Dnes po svätých omšach je možné si ju zakúpiť vo farskom múzeu pod kostolom. Cena je 7,-Euro. Výťažok z predaja bude určený na udržiavanie múzea a získavanie nových artefaktov.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.8.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Utorok: sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka

Streda: sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Štvrtok: sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Moniky, spomienka

Naša farnosť vydala knižku – sprievodca farským múzeom s názvom Vrakuňa v čase. Dnes po svätých omšach je možné si ju zakúpiť vo farskom múzeu pod kostolom. Cena je 7,-Euro. Výťažok z predaja bude určený na udržiavanie múzea a získavanie nových artefaktov. 

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.8.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Utorok: sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Pondelok, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.8.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.7.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Piatok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Sobota: Premenenie Pána, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske: pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.7.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.7.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.7.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.7.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Streda: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Utorok, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Rozpis sv. omší a spovedanie počas letných prázdnin sa nachádza na výveske pred kostolom.