Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.3.2023

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Palmová nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu na začiatku svätých oí požehnáme zelené ratolesti.

Tento týždeň bude spovedanie každý deň od pondelka do piatku dopoludnia od 10:00 do 11:00; večer od 17:00 do 17:45. Budúcu nedeľu od 16:00 do 18:00. Rozpis sa nachádza na výveske.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.3.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, Ženích Panny Márie, slávnosť

Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dopredu.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Ten Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento rok musíme kúpiť nový organ do nášho farského kostola, nakoľko momentálne používaný už vykazuje poruchy, ktoré nie je možné opraviť. Ide o veľkú finančnú položku a preto počas veľkonočných sviatkov budeme organizovať dobročinnú charitatívnu akciu, ktorej výťažok bude určený na pokrytie nákladov spojených s kúpov nového organu do nášho farského kostola. Na zelený štvrtok po večernej svätej omši sa budú predávať veľkonočné koláče. Kto má záujem, môže sa prihlásiť po svätých omšiach v sakristii alebo na fare počas úradných hodín najneskôr do nedele, 26. marca. Bližšie informácie sú na výveske a našej stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.3.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.3.2023

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly sv. omší na druhý polrok 2023.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.2.2023

Počas pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť krížovej cesty v našom kostole každý piatok o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť, môže sa prihlásiť v sakristii kostola.

Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy Základné info

Pôstne obdobie a Veľká noc 2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.2.2023

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia

Na popolcovú stredu budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Počas pôstneho obdobia bude pobožnosť krížovej cesty v našom kostole každý piatok o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť, môže sa prihlásiť v sakristii kostola.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky s programom bohoslužieb a spovedania počas pôstneho obdobia a veľkonočných sviatkov v našom kostole.

Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy Život farnosti

Občianske združenie SPES

Občianske združenie SPES ďakuje všetkým darcom za 2 % z vašich daní. V r. 2021 sme tak získali 1113,15 € a v r. 2022: 1200,59 €. Tieto prostriedky boli použité na aktivity organizované v spolupráci s našou farnosťou – detské tábory, farské plesy, kresťanské bály pre rodiny s deťmi a mnohé ďalšie. V predchádzajúcich rokoch sme platili prenájom telocvične pre mládež našej farnosti, prispievali sme na miestne púte a na rekonštrukciu kaplnky. Občianske združenie je aj tohto roku zaregistrované ako príjemca 2%, prípadne 3% z dane. Uchádzame sa o vašu priazeň, ak môžete, venujte nám svoje 2%. Podľa výšky príjmu budeme môcť viac podporovať aktivity s deťmi a s mladými, rozvíjať kultúru, prispievať na opravy kostola.

Tlačivo na 2 percentá dane.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.2.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, spomienka

Tento týždeň z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie.

Stredu po večernej sv. omši je prvé stretnutie birmovancov – záujemcovia musia priniesť vyplnené prihlášky, ktoré nájdu na stránke vrakuna.eu.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky s programom bohoslužieb a spovedania počas pôstneho obdobia a veľkonočných sviatkov v našom kostole.

Občianske združenie SPES ďakuje všetkým darcom za 2 % z vašich daní. V r. 2021 sme tak získali 1113,15 € a v r. 2022: 1200,59 €. Tieto prostriedky boli použité na aktivity organizované v spolupráci s našou farnosťou – detské tábory, farské plesy, kresťanské bály pre rodiny s deťmi a mnohé ďalšie. V predchádzajúcich rokoch sme platili prenájom telocvične pre mládež našej farnosti, prispievali sme na miestne púte a na rekonštrukciu kaplnky. Občianske združenie je aj tohto roku zaregistrované ako príjemca 2%, prípadne 3% z dane. Uchádzame sa o vašu priazeň, ak môžete, venujte nám svoje 2%. Podľa výšky príjmu budeme môcť viac podporovať aktivity s deťmi a s mladými, rozvíjať kultúru, prispievať na opravy kostola.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.2.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Pavla a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Piatok: sv. Školastiky, panny, spomienka

Sobota: Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Sobotu, na spomienku Panny Márie Lurdskej, nakoľko je svetový deň chorých, po večernej sv. omši budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.