Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.10.2022

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Sobota: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Počas úradných hodín v kancelárii zapisujeme úmysly sv. omší na prvý polrok 2023.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti.

Od pondelka do soboty budú rorátne sv. omše v kaplnke o 6:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po večernej sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Budúcu nedeľu po večernej sv. omši o 19:00 bude v našom farskom kostole adventný koncert, ktorý naša farnosť organizuje v spolupráci s miestnym úradom vo Vrakuni. Spievať bude operná speváčka Dária Pavlová.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.11.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Utorok: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Počas úradných hodín v kancelárii zapisujeme úmysly sv. omší na prvý polrok 2023.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti.

Budúcu nedeľu na začiatku všetkých sv. omší požehnáme adventné vence – aj sobotu večer. Kto má záujem o požehnanie, môže si priniesť adventný veniec pred oltár pred začatím sv. omše.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.11.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Nedeľa: Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, slávnosť

Dnes sa koná po sv. omšiach svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky bude tento rok určený na zakúpenie nového mamografu pre onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a polohovateľných postelí do nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu po sv. omši bude po sv. omši o 11:00 zasväcujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za zvyčajných podmienok je možné počas tejto pobožnosti recitujúc modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať úplné odpustky.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.11.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Štvrtok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Martina z Tours, biskupa, Patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Sobota: sv. Jozefáta, biskupa a mučeníka, spomienka

V katedrále sv. Martina bude svätomartinské trojdnie od 9.11. do 11.11.2022. Informačný plagát sa nachádza na výveske.

Budúcu nedeľu sa v Bratislavskej arcidiecéze koná po sv. omšiach svätomartinské zbierka. Výťažok zbierky bude tento rok určený na zakúpenie nového mamografu pre onkologický ústav sv. Alžbety v Bratisleve a polohovateľných postelí do nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.