Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.11.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Utorok: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Počas úradných hodín v kancelárii zapisujeme úmysly sv. omší na prvý polrok 2023.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti.

Budúcu nedeľu na začiatku všetkých sv. omší požehnáme adventné vence – aj sobotu večer. Kto má záujem o požehnanie, môže si priniesť adventný veniec pred oltár pred začatím sv. omše.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.11.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Nedeľa: Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, slávnosť

Dnes sa koná po sv. omšiach svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky bude tento rok určený na zakúpenie nového mamografu pre onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a polohovateľných postelí do nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu po sv. omši bude po sv. omši o 11:00 zasväcujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za zvyčajných podmienok je možné počas tejto pobožnosti recitujúc modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať úplné odpustky.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.11.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Štvrtok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Martina z Tours, biskupa, Patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Sobota: sv. Jozefáta, biskupa a mučeníka, spomienka

V katedrále sv. Martina bude svätomartinské trojdnie od 9.11. do 11.11.2022. Informačný plagát sa nachádza na výveske.

Budúcu nedeľu sa v Bratislavskej arcidiecéze koná po sv. omšiach svätomartinské zbierka. Výťažok zbierky bude tento rok určený na zakúpenie nového mamografu pre onkologický ústav sv. Alžbety v Bratisleve a polohovateľných postelí do nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.