Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.6.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Piatok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok, na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00. Stredu večer, na vigíliu slávnosti, bude sv. omša v kaplnke sv. Petra a Pavla o 19:00.

Dnes po svätých omšiach sa koná zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.6.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Štvrtok: sv. Jána Fišera a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí minulú nedeľu pomáhali pred, počas a po skončení slávnostnej primičnej svätej omše vdp. Martina Giru.

Tento týždeň sa začnú práce na kaplnke. Budú trvať niekoľko týždňov, preto prosíme o Vašu trpezlivosť a pochopenie. Z tohto dôvodu sa bude sviatosť zmierenia vysluhovať v spovedelnici pod chórom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.6.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bude po svätej omši odprosujúca pobožnosť.

Dnes nie je svätá omša o 11:00 z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta. Popoludní o 15:00 bude mať slávnostnú svätú omšu vdp. Martin Gira, novokňaz z našej farnosti.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.6.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, budú sväté omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Budúcu nedeľu nie je svätá omša o 11:00 z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta. Popoludní o 15:00 bude mať slávnostnú svätú omšu vdp. Martin Gira, novokňaz z našej farnosti. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť, nakoľko na záver svojej prvej svätej omše slávenej v našej farnosti dp. Martin Gira udelí svoje novokňazské požehnanie. Kňazská vysviacka bude sobotu 10. júna o 9:30 v Katedrále sv. Martina. Rovnako sme všetci pozvaní na túto slávnosť.

V aktuálnom vydaní katolícky novín sa nachádzajú fotografie novokňazov z celého Slovenska.