Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.3.2023

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Palmová nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu na začiatku svätých oí požehnáme zelené ratolesti.

Tento týždeň bude spovedanie každý deň od pondelka do piatku dopoludnia od 10:00 do 11:00; večer od 17:00 do 17:45. Budúcu nedeľu od 16:00 do 18:00. Rozpis sa nachádza na výveske.

Kategórie
Život farnosti

Veľkonočná charitatívna zbierka na nový organ

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.3.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, Ženích Panny Márie, slávnosť

Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dopredu.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Ten Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento rok musíme kúpiť nový organ do nášho farského kostola, nakoľko momentálne používaný už vykazuje poruchy, ktoré nie je možné opraviť. Ide o veľkú finančnú položku a preto počas veľkonočných sviatkov budeme organizovať dobročinnú charitatívnu akciu, ktorej výťažok bude určený na pokrytie nákladov spojených s kúpov nového organu do nášho farského kostola. Na zelený štvrtok po večernej svätej omši sa budú predávať veľkonočné koláče. Kto má záujem, môže sa prihlásiť po svätých omšiach v sakristii alebo na fare počas úradných hodín najneskôr do nedele, 26. marca. Bližšie informácie sú na výveske a našej stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.3.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.3.2023

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly sv. omší na druhý polrok 2023.