Spovedanie

(v kaplnke)


Pondelok, streda, štvrtok a piatok

od 17:00 do 17:45