Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.4.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Streda: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

Piatok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Od pondelka zapisujeme úmysly svätých omší na druhý polrok 2024 počas úradných hodín kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.4.2024

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda: sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Dnes sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.4.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.4.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť

Štvrtok: sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

Dnes popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s Eucharistickým požehnaním. Kostol sa otvára o 14:30.