Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.10.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: Všetkých svätých, slávnosť

Streda: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Piatok: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Utorok, na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako nedeľu. Popoludní o 15:00 bude pobožnosť za zosnulých na cintoríne na Kaméliovej ulici.

Od 1.11. do 8.11. je možné získať úplné odpustky, ktoré sa aplikujú za zosnulých. Podmienky odpustkového úkonu: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede bude zmenené z dôvodu dušičkových sviatkov. Rozpis je na výveske a na stránke vrakuna.eu. Pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Z dôvodu dušičkových sviatkov nebudú tento týždeň úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.10.2022

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Dnes je misijná nedeľa, preto po sv. omšiach je celosvetová zbierka na misie. Tento rok výťažok z tejto zbierky je určený na pomoc Cirkvi v Kambodži. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Upozorňujeme, že budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dozadu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.10.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Stredu 12.10., máme v našej farnosti celodennú adoráciu v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu bude sv. omša ráno o 8:00, po jej skončení bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna do 17:45. Večer bude sv. omše o 18:00. Pri Katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená celodenná adorácia.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.10.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Františka Assiského, spomienka

Streda: sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske: pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.