Kategórie
Farské oznamy

Individuálna pastoračná služba,

Od 1. apríla 2021 je povolená individuálna pastoračná služba,

preto počas veľkonočných sviatkov bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu a individuálne prijatie

Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Zelený štvrtok:

Sväté prijímanie

od 10:00 do 11:00; od 15:00 do 16:00

Otvorený kostol pre súkromnú modlitbu

od 11:00 do 12:00; od 16:00 do 17:00

Veľký piatok:

Sväté prijímanie

od 10:00 do 11:00; od 15:00 do 16:00

Otvorený kostol pre súkromnú modlitbu

od 11:00 do 12:00; od 16:00 do 17:00

Biela sobota:

Poklona v Božom hrobe

od 9:00 do 12:00

od 14:00 do 17:00

Veľkonočná nedeľa

Sväté prijímanie

od 10:00 do 11:00; od 17:00 do 18:00

Veľkonočný pondelok:

Sväté prijímanie

od 10:00 do 11:00

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia, zvlášť:

vstup po jednom

vnútri kostola (kaplnky) respirátor, dezinfekcia pri vstupe

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.3.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej poslednej večere

Piatok: Veľký piatok Pánovho utrpenia a smrti

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Dnešnou nedeľou vstupuje do najdôležitejšieho liturgického obdobia celého roka – Veľkého týždňa. Počas týchto dní prežívame najdôležitejšie udalosti v dejinách spásy. Liturgia Cirkvi jednotlivými obradmi nás včleňuje do tajomstva veľkonočných sviatkov. Tento rok, podobne ako aj pred rokom, nemôžeme sa zúčastniť fyzicky slávenia Veľkonočného trojdnia v kostole. Môžeme aj toto obmedzenie s trpezlivosťou znášať, obetovať to nášmu Pánovi a dať dobrý príklad. V rámci platných opatrení, ktoré nás síce veľmi limitujú Vám ponúkame nasledovné: vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) počas Veľkého týždňa bude na farskom dvore (Poľnohospodárska 3) pondelok, utorok a streda dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 18:00.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 17:00. Na Bielu Sobotu bude možnosť poklony v Božom hrobe (v kaplnke) dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do 17:00. Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie a preto je možné vstúpiť do chrámu, alebo kaplnky len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení (nevyhnutný respirátor, dezinfekcia pri vstupe). Počas poklony v Božom hrobe na Bielu Sobotu je možná krátka modlitba – nie je možné si uctiť kríž bozkom ako bolo v minulosti zvykom. Prosíme o rešpektovanie všetkých pravidiel a nariadení ako i pokyny usporiadateľov.

Želáme a vyprosujeme všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.3.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa: Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, začína Veľký týždeň

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

Budúci víkend sa mení čas. Zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dopredu.

V aktuálnej situácii so súčasnými opatreniami sme veľmi limitovaní v pastoračnej službe. Zároveň od ide o situáciu, ktorá trvá už od 1. januára a blížia sa najdôležitejšie sviatky Veľkej Noci Pánovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Momentálne je však stále dovolené ísť na vychádzku do prírody a preto v rámci tejto aktivity Vám ponúkame vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätú spoveď na farskom dvore (ulica Poľnohospodárska 3) každý deň od 17:00 do 18:00. Prosíme však, aby ste v prípade čakania na svätú spoveď nevytvárali zhromaždenie, dodržiavali odstupy a všetky platné hygienické opatrenia. Čakanie na svätú spoveď nie je príležitosťou na stretnutie s inými osobami. Samozrejme, že ide o istú limitáciu našej slobody, ktorá je však nevyhnutná v danej situácii a preto veľmi naliehavo prosíme o Vašu ústretovosť a veľkodušnosť, aby sme mohli sviatosť zmierenia vyslúžiť každému, kto prejaví záujem.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.3.2021

Liturgický kalendár:

Piatok: Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.

V aktuálnej situácii so súčasnými opatreniami sme veľmi limitovaní v pastoračnej službe. Zároveň od ide o situáciu, ktorá trvá už od 1. januára a blížia sa najdôležitejšie sviatky Veľkej Noci Pánovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Momentálne je však stále dovolené ísť na vychádzku do prírody a preto v rámci tejto aktivity Vám ponúkame vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätú spoveď na farskom dvore (ulica Poľnohospodárska 3) každý deň od 17:00 do 18:00. Začneme pondelok, 15. marca. Prosíme však, aby ste v prípade čakania na svätú spoveď nevytvárali zhromaždenie, dodržiavali odstupy a všetky platné hygienické opatrenia. Čakanie na svätú spoveď nie je príležitosťou na stretnutie s inými osobami. Samozrejme, že ide o istú limitáciu našej slobody, ktorá je však nevyhnutná v danej situácii a preto veľmi naliehavo prosíme o Vašu ústretovosť a veľkodušnosť, aby sme mohli sviatosť zmierenia vyslúžiť každému, kto prejaví záujem.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.3.3021

Liturgický kalendár:

Streda: Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina v Bratislave, sviatok

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske pred kostolom ako i na našej stránke: vrakuna.eu.