Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.3.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej poslednej večere

Piatok: Veľký piatok Pánovho utrpenia a smrti

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Dnešnou nedeľou vstupuje do najdôležitejšieho liturgického obdobia celého roka – Veľkého týždňa. Počas týchto dní prežívame najdôležitejšie udalosti v dejinách spásy. Liturgia Cirkvi jednotlivými obradmi nás včleňuje do tajomstva veľkonočných sviatkov. Tento rok, podobne ako aj pred rokom, nemôžeme sa zúčastniť fyzicky slávenia Veľkonočného trojdnia v kostole. Môžeme aj toto obmedzenie s trpezlivosťou znášať, obetovať to nášmu Pánovi a dať dobrý príklad. V rámci platných opatrení, ktoré nás síce veľmi limitujú Vám ponúkame nasledovné: vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) počas Veľkého týždňa bude na farskom dvore (Poľnohospodárska 3) pondelok, utorok a streda dopoludnia od 10:00 do 11:00 a večer od 17:00 do 18:00.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 17:00. Na Bielu Sobotu bude možnosť poklony v Božom hrobe (v kaplnke) dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do 17:00. Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie a preto je možné vstúpiť do chrámu, alebo kaplnky len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení (nevyhnutný respirátor, dezinfekcia pri vstupe). Počas poklony v Božom hrobe na Bielu Sobotu je možná krátka modlitba – nie je možné si uctiť kríž bozkom ako bolo v minulosti zvykom. Prosíme o rešpektovanie všetkých pravidiel a nariadení ako i pokyny usporiadateľov.

Želáme a vyprosujeme všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *