Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.4.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Piatok: sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Od pondelka, 19.4.2021, je opäť dovolené verejné slávenie bohoslužieb podľa platných predpisov. Nakoľko je možné slávenie s limitovaným počtom osôb v priestore kostola (v našom kostole môže byť 25 osôb), prosíme o dodržiavanie všetkých platných opatrení. Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše. Sedieť je možné len na vyznačených miestach-rodinný príslušníci nemôžu sedieť spolu z dôvodu dodržania stanoveného počtu osôb v priestore chrámu. Miesta pre lektorov sú vyhradené pri sakristii. Počas prítomnosti na slávení sv. omše je nevyhnutný respirátor. Ak sa niekto zúčastňuje sv. omše v priestore pred kostolom, platia rovnaké podmienky a sv. prijímanie sa podáva po skončení sv. omše.

Prijatie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) je možné pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke-vstupuje sa bočným vchodom pri sakristii kostola.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Riaditeľka cirkevnej Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa prijímajú elektronicky do 16. mája 2021.

Kategórie
Život farnosti

MINFA 2021

Milý Minfák!

Leto sa už blíži a preto v týchto dňoch zároveň vrcholia aj naše prípravy na MINFA 2021. Pevne však veríme, že súčasná pandémia nám neprekazí naše plány tak, ako tomu bolo minulý rok. Nik v tejto chvíli ešte nevie zaručiť, či sa MINFA 2021 bude môcť uskutočniť alebo nie. Ale ak príslušné autority usúdia, že počas leta sa bude môcť takýto typ aktivít konať, tak my budeme určite pripravení.

Z toho dôvodu sme už spustili prihlasovanie. Ak máš záujem zúčastniť sa MINFY aj tento rok, tak Ťa radi privítame v Smoleniciach počas jedného z troch turnusov, kde budeme mať pre Teba a pre Tvojich nových kamarátov pripravený program plný modlitieb, hier, zábavy a zážitkov. Samozrejme, nakoľko zdravie všetkých účastníkov je (nielen) v týchto časoch prvoradé, tak určite budeme dbať na všetky protipandemické a hygienické opatrenia, ktoré budú v tom čase v platnosti.

Základné info o MINFA 2021:

Miesto: Smolenice

Čas:     1. turnus 3.7 – 9.7.2021

            2. turnus 10.7. – 16.7.2021

            3. turnus 17.7. – 23.7.2021

Vek: 11 – 19 rokov

Cena: 50 eur (spôsob platby ešte upresníme neskôr)

Zaregistrovať sa môžeš na webovej stránke www.minfa.sk, kde budeš môcť nájsť ďalšie aktualizované informácie.

Tešíme sa na Tvoju účasť a poteší nás, keď nám už teraz Tvojimi modlitbami pomôžeš pri organizácii MINFA 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhaj kontaktovať.

Martin Gira
člen organizačného tímu
MINFA 2021

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.4.2021

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Od pondelka, 19.4.2021, je opäť dovolené verejné slávenie bohoslužieb podľa platných predpisov. Nakoľko je možné slávenie s limitovaným počtom osôb v priestore kostola (v našom kostole môže byť 25 osôb), prosíme o dodržiavanie všetkých platných opatrení. Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše. Sedieť je možné len na vyznačených miestach-rodinný príslušníci nemôžu sedieť spolu z dôvodu dodržania stanoveného počtu osôb v priestore chrámu. Miesta pre lektorov sú vyhradené pri sakristii. Počas prítomnosti na slávení sv. omše je nevyhnutný respirátor. Ak sa niekto zúčastňuje sv. omše v priestore pred kostolom, platia rovnaké podmienky a sv. prijímanie sa podáva po skončení sv. omše.

Prijatie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) je možné pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke-vstupuje sa bočným vchodom pri sakristii kostola.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.4.2021

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Od 1. apríla je výnimka zo zákazu vychádzania z dôvodu individuálnej pastoračnej služby. Z tohto dôvodu je kostol otvorený pre vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) a individuálne podávanie svätého prijímania každý deň od 17:00 do 18:00. Nedeľu aj dopoludnia od 10:00 do 11:00. Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie a preto je možné vstúpiť do chrámu len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva alebo tkkbs.sk, zvlášť: v interiéry kostola je nevyhnutný respirátor, dezinfekcia pri vstupe.

Dnes, 11. apríla 2021, na nedeľu Božieho milosrdenstva sa z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska o 12:00 rozozvučia zvony na celom Slovensku na 10 minút. Sme pozvaní modliť sa za všetky obete pandémie a za pozostalých. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda KBS: „Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých

Kategórie
Farské oznamy

Individuálna pastoračná služba

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (svätá spoveď) a individuálne prijímanie Najsvätejšej Eucharistie:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota:

od 17:00 do 18:00

nedeľa:

od 10:00 do 11:00; od 17:00 do 18:00

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia, zvlášť:

vstup po jednom

vnútri kostola respirátor

dezinfekcia pri vstupe

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.4.2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva

Nakoľko platí zákaz vychádzania, počas úradných hodín kancelárie farského úradu sme k dispozícií na tel. čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Od 1. apríla je výnimka zo zákazu vychádzania z dôvodu individuálnej pastoračnej služby. Z tohto dôvodu od stredy budeme vysluhovať sviatosť zmierenia (svätá spoveď) a individuálne podávať sväté prijímanie každý deň od 17:00 do 18:00 v kostole. Nedeľu aj dopoludnia od 10:00 do 11:00. Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie a preto je možné vstúpiť do chrámu len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva alebo tkkbs.sk, zvlášť: v interiéry kostola je nevyhnutný respirátor, dezinfekcia pri vstupe.

Želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné obdobie.