Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.4.2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Piatok: sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Od pondelka, 19.4.2021, je opäť dovolené verejné slávenie bohoslužieb podľa platných predpisov. Nakoľko je možné slávenie s limitovaným počtom osôb v priestore kostola (v našom kostole môže byť 25 osôb), prosíme o dodržiavanie všetkých platných opatrení. Kostol sa otvára 10 minút pred začiatkom sv. omše. Sedieť je možné len na vyznačených miestach-rodinný príslušníci nemôžu sedieť spolu z dôvodu dodržania stanoveného počtu osôb v priestore chrámu. Miesta pre lektorov sú vyhradené pri sakristii. Počas prítomnosti na slávení sv. omše je nevyhnutný respirátor. Ak sa niekto zúčastňuje sv. omše v priestore pred kostolom, platia rovnaké podmienky a sv. prijímanie sa podáva po skončení sv. omše.

Prijatie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) je možné pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45 v kaplnke-vstupuje sa bočným vchodom pri sakristii kostola.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky na čísle: 02-45257053. Počas úradných hodín je možné telefonicky dohodnúť vysluhovanie sviatosť krstu. Rovnako počas úradných hodín je možné telefonicky zapísať aj úmysly sv. omší na prvý polrok 2021.

Riaditeľka cirkevnej Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa prijímajú elektronicky do 16. mája 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *