Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od 27.12.2021

Sväté omše za účasti veriacich

V našom kostole môže byť 30 osôb v režime OP (očkovaný, alebo prekonanie ochorenia Covid 19 v ostatných 180 dňoch) – potvrdenie je nevyhnutné mať so sebou

Kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

Povinný respirátor a dezinfekcia rúk

Po skončení sv. omše podávame sv. prijímanie tým, ktorí sa zúčastnili vonku

Individuálna pastoračná je povolená pre všetkých,

preto spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie všetkým počas týždňa:

pondelok, streda, štvrtok, piatok:

od 17:00 do 17:45

Nedeľa: od 11:00 do 11:30

Kancelária farského úradu funguje v tomto čase len telefonicky vo zvyčajnom čase:

Pondelok od 18:30 do 19:30

Utorok od 7:00 do 9:00

Tel.: 02 4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.12.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Sobota: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať a rozdávať sv. prijímanie pre všetkých pred večernými sv. omšami v čase od 17:00 do 17:45. Piatok, na konci kalendárneho roka od 15:00 do 16:00. Sobotu, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše o 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 bude rozdávanie sv. prijímania pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľa 2.1.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.12.2021

Liturgický kalendár:

Sobota: Narodenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Svätej rodiny – Ježiša, Mária a Jozefa, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať pondelok, utorok a stredu od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. V tomto čase podávame aj individuálne sväté prijímanie.

Nakoľko pretrvávajú opatrenie, ktoré limitujú účasť veriacich na sv. omšiach, tak počas vianočných sviatok budú oproti minulosti určité zmeny, aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí chcú prijať Najsvätejšiu Eucharistiu – sväté prijímanie. Piatok, 24.12. budeme rozdávať individuálnym spôsobom sv. prijímanie popoludní od 15:00 do 16:00. V tomto čase bude možnosť si zobrať betlehemské svetlo. Sobotu, na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 budeme rozdávať sv. prijímanie pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľu 26.12. Bližšie informácie o slávení sv. omší a individuálnom rozdávaní sv. prijímania sa nachádzajú v rozpise sv. omší.

Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Všetkým želáme a vyprosujeme požehnané vianočné sviatky Narodenia Pána.

Kategórie
Farské oznamy

Spovedanie pred vianočnými sviatkami 2021

Od 13.12. do 17.12.:

od 10:00 do 11:00

od 17:00 do 17:45

18.12. a 19.12.:

od 17:00 do 17:45

Od 20.12. od 22.12.:

od 10:00 do 11:00

od 17:00 do 17:45

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.12.2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Utorok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať každý pracovný deň od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Sobotu a nedeľu od 17:00 do 17:45. Nakoľko sú veľké obmedzenia pre slávenie sv. omší (v našom kostole 30 osôb), tak v rámci týchto hodín podávame aj sv. prijímanie pre všetkých. Prosíme, aby ste využili tieto hodiny na prijatie svätej spovede, pretože spoločná sv. spoveď pred vianočnými sviatkami za účasti viacerých kňazov tento rok nebude. Na výveske je rozpis kedy bude spovedať až do vianočných sviatkov.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky. Počas úradných hodín je možné zapísať úmysly sv. omší na prvý polrok 2022. Tel.: 02-45257053

Kategórie
Farské oznamy

Opatrenia od 10.12.2021

Sväté omše za účasti veriacich

V našom kostole môže byť 30 osôb v režime OP (očkovaný, alebo prekonanie ochorenia Covid 19 v ostatných 180 dňoch) – potvrdenie je nevyhnutné mať so sebou

Kostol sa otvára 10 minút pred sv. omšou

Povinný respirátor a dezinfekcia rúk

Po skončení sv. omše podávame sv. prijímanie tým, ktorí sa zúčastnili vonku

Individuálna pastoračná je povolená pre všetkých,

preto každý deň spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie všetkým:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok:

od 17:00 do 17:45

Kancelária farského úradu funguje v tomto čase len telefonicky vo zvyčajnom čase:

Pondelok od 18:30 do 19:30

Utorok od 7:00 do 9:00

Tel.: 02-4525 7053

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.12.2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

Streda: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka

Počas nasledovného týždňa spovedáme a dávame individuálne sv. prijímanie každý deň od 17:00 do 18:00, nedeľu aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kancelária farského úradu funguje telefonicky. Počas úradných hodín je možné zapísať úmysly sv. omší na prvý polrok 2022. Tel.: 02-45257053.