Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.12.2021

Liturgický kalendár:

Sobota: Narodenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Svätej rodiny – Ježiša, Mária a Jozefa, sviatok

Počas nasledovného týždňa budeme spovedať pondelok, utorok a stredu od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. V tomto čase podávame aj individuálne sväté prijímanie.

Nakoľko pretrvávajú opatrenie, ktoré limitujú účasť veriacich na sv. omšiach, tak počas vianočných sviatok budú oproti minulosti určité zmeny, aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí chcú prijať Najsvätejšiu Eucharistiu – sväté prijímanie. Piatok, 24.12. budeme rozdávať individuálnym spôsobom sv. prijímanie popoludní od 15:00 do 16:00. V tomto čase bude možnosť si zobrať betlehemské svetlo. Sobotu, na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 18:00. Od 11:00 do 11:30 budeme rozdávať sv. prijímanie pre všetkých. Rovnako bude aj nedeľu 26.12. Bližšie informácie o slávení sv. omší a individuálnom rozdávaní sv. prijímania sa nachádzajú v rozpise sv. omší.

Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Všetkým želáme a vyprosujeme požehnané vianočné sviatky Narodenia Pána.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *