Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.6.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Štvrtok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Stredu, na slávnosť Petra a Pavla budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00. Utorok večer o 18:00 bude sv. omša v kaplnke sv. Petra a Pavla na Hradskej ulici.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske pred kostolom.

Dnes sa koná celosvetová zberka „na dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.6.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Streda: sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bude po sv. omši odprosujúca pobožnosť.

Sobotu, na spomienku Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, bude po sv. omši modlitba posvätného ruženca.

Budúcu nedeľu sa koná celosvetová zbierka „na dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.6.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Štvrtok budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky), 18:00.

Budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v centre Bratislavy s procesiou. Z tohoto dôvodu nebude v našom kostole sv. omša o 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.6.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok

Sobota: sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnes sa končí veľkonočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok.

Kategórie
Život farnosti

Martin Gira bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona .