Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.6.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, budú sväté omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Budúcu nedeľu nie je svätá omša o 11:00 z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta. Popoludní o 15:00 bude mať slávnostnú svätú omšu vdp. Martin Gira, novokňaz z našej farnosti. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť, nakoľko na záver svojej prvej svätej omše slávenej v našej farnosti dp. Martin Gira udelí svoje novokňazské požehnanie. Kňazská vysviacka bude sobotu 10. júna o 9:30 v Katedrále sv. Martina. Rovnako sme všetci pozvaní na túto slávnosť.

V aktuálnom vydaní katolícky novín sa nachádzajú fotografie novokňazov z celého Slovenska.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.5.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiš Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnes po svätých omšiach dopoludnia a popoludní od 14:00 do 16:00 je v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. K dispozícií je aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Dnes popoludní o 15:00 budú litánie k Duchu Svätému a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.5.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Dnes po svätých omšiach dopoludnia a popoludní od 14:00 do 16:00 je v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. K dispozícií je aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Dnes po svätých omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred kňazskou vysviackou: Martin Gira, narodný 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 10. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Budúcu nedeľu, na slávnosť zoslania Ducha Svätého, popoludní o 15:00 budú litánie k Duchu Svätému a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.5.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Dnes o 17:00 bude v pastoračnom centre na fare hudobno-divadelné predstavenie pre deti a rodičov. Ide o dramatické predstavenie biblických hrdinov. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu. Pastoračné centrum bude otvorené od 16:45.

Od dnešnej nedele bude v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. Výstavu bude možné navštíviť 14., 21., a 28. mája v čase od 14:00 do 16:00 a rovnako aj po každej svätej omši v nedeľu. K dispozícií bude aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred kňazskou vysviackou: Martin Gira, narodný 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 10. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.5.2023

Liturgický kalendár:

Sobota: Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Budúcu nedeľu, 14. mája o 17:00 bude v pastoračnom centre na fare hudobno-divadelné predstavenie pre deti a rodičov. Ide o dramatické predstavenie biblických hrdinov. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Od budúcej nedele bude v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. Výstavu bude možné navštíviť 14., 21., a 28. mája v čase od 14:00 do 16:00. K dispozícií bude aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Život farnosti

Výstava historických ornátov

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.4.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Dnes sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Život farnosti

Divadlo COLORATO

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.4.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Sobota: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera, preto sa po svätých omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.4.2023

Dnes popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním.