Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok

Streda: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45. Spovedať budeme v kaplnke.

Sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Kategórie
Farské oznamy

Epidemické opatrenia

Sedieť len na vyznačených miestach je povinné

Povinnosť mať rúško počas bohoslužieb (aj pred kostolom počas bohoslužieb)

Pred vstupom do kostola použiť dezinfekciu na ruky

Sväté prijímanie na ruku

Dodržiavanie respiračnej etikety (chorý nesmie byť v kostole)

Dodržiavanie opatrení je na vlastnú zodpovednosť

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Streda: sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Utorok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00. O 19:00 je latinská sv. omša v kaplnke.

Dnes po sv. omšiach bude hodová ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Košických mučeníkov, spomienka

Utorok: Narodenie Panny Márie, sviatok

Sobota: Najsvätejšieho Mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12:00 do 17:45. Pri katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená stála poklona.

Stredu, 9. septembra si pripomína výročie posviacky nášho farského kostola.

Budúcu nedeľu budeme sláviť titul nášho kostola – Najsvätejšieho Mena Panny Márie. Za zvyčajných podmienok je možné získať úplné odpustky. Po sv. omšiach bude hodová ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.