Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.5.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Streda: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok.

Úmysly sv. omší budeme zapisovať od 15. júna.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude nasledovne: pondelok, utorok, streda a štvrtok od 17:00 do 17:45 a piatok od 10:00 do 11:00 a od 17:00 do 17:45

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.5.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Budúcou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Úmysly sv. omší budeme zapisovať od 15. júna.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Od stredy, 20.5.2020 začali platiť nové nariadenia Úradu verejného zdravia SR. Pre bohoslužby však zostávajú v platnosti všetky nariadenia tak, ako sme informovali pri obnovení verejného slávenia bohoslužieb. Konferencia biskupov Slovenska v tejto súvislosti vydala nasledovné spresnenie: „Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zatiaľ zostáva dišpenz od povinnej účasti. V chrámoch je naďalej potrebné dodržiavať stanovené rozostupy, a pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk “.

Kategórie
Farské oznamy

Nanebovstúpenie Pána

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sv. omše nasledovne: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00. Na základe odporúčania Hlavného hygienika SR sv. omša pre seniorov je o 10:00.

Z dôvodu dodržiavania hygienických nariadení sa vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spoveď – uskutočňuje každý deň (okrem utorka) pred večernou sv. omšou od 17:00 do 17:45 na farskom dvore.

Nakoľko stále platí mimoriadna situácia prosíme, aby ste aj úradné záležitosti kancelárie farského úradu vybavovali prednostne telefonicky alebo cez mail.

Kategórie
Farské oznamy

Obnova svätých omší

Od stredy, 6. mája 2020, sa obnovuje slávenie svätých omší. Sväté omše budú podľa rozpisu s obmedzeniami, ktoré stanovil Úrad verejného zdravotníctva.
Je nevyhnutné dodržiavať všetky platné hygienické nariadenia, zvlášť:
Kostol bude otvorený hodinu pred večernou sv. omšou, to znamená od 17:00 pre súkromnú modlitbu (zatiaľ nebudú žiadne iné pobožnosti).
Do kostola sa vstupuje hlavným vchodom, ktorý bude stále otvorený. Je nevyhnutné požívať ochranné prostriedky na zakrytie úst a nosa počas celého pobytu v chráme (rúško). Stáť, alebo sedieť je možné len na vyznačených miestach (žlté značky). Pri vstupe je potrebné použiť dezinfekciu na ruky.
Počas prebiehajúcej sv. omše je nevyhnutné rešpektovať usmernenia usporiadateľa (kostolníka), či je ešte voľné miesto v chráme. V prípade, že kapacita kostola je zaplnená, je nevyhnutné zostať pred kostolom dodržiavajúc odstup od každej osoby vo vzdialenosti 2 metre.
Sväté prijímanie sa podáva len na ruku. Počas pristupovania k svätému prijímaniu je potrebné zachovať odstup 2 metre.
Na základe odporučení Vlády slovenskej republiky, sv. omša pred seniorov nad 65 rokov bude nedeľu ráno o 7:30.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) sa bude konať na farskom dvore v prípade priaznivého počasia pred večernou sv. omšou v čase od 17:00 do 17:45. Upozorňujeme, že stále nie je dovolené zhromažďovanie osôb, preto pristupujte k spovedi individuálne bez tvorenia zástupu pred farským dvorom. Rovnako treba mať ochranné prostriedky na ústach a nose (rúško).
Chápeme, že platné nariadenia sú istým obmedzením, ktoré však znášame pre spoločné dobro a preto Vás prosíme o pochopenie, vzájomnú ohľaduplnosť a rešpektovanie.