Kategórie
Farské oznamy

Spovedanie od 30.10. do 3.11.

Pondelok, 30.10.:

od 9:00 do 10:00

od 17:00 do 18:00

Utorok, 31.10.:od 9:00 do 10:00

Streda, 1.11.: od 17:00 do 18:00

Štvrtok, 2.11.:

od 9:00 do 10:00

od 17:00 do 17:45

Piatok, 3.11.:

od 9:00 do 10:00

od 17:00 do 18:00

Počas tohto týždňa nie sú úradné hodiny kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.10.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Sobota: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Stredu, na slávnosť všetkých svätých budú sväté omše ako nedeľu. Popoludní o 15:00 bude pobožnosť za zosnulých na našom cintoríne na Kaméliovej ulici. Rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia počas tohto týždňa sa nachádza na výveske ako i na našej stránke vrakuna.eu.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť.

Pripomíname, že od 1.11., slávnosti všetkých svätých, až do 8. novembra, je možné získať úplné odpustky, ktoré sa aplikujú za duše v očistci. Podmienky sú nasledovné: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína, modlitba za zosnulých.

Minulý týždeň bol prinesený a nainštalovaný nový organ do nášho farského kostola. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto diela.

Tento týždeň nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 22.10.2023

Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Dnes sa po svätých omšiach koná zbierka na misie. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Pri katolíckych novinách sa nachádza časopis, ktorý sa venuje pápežským misijným dielam.

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dozadu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 15.10.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Budúca nedeľa je misijná, preto po svätých omšiach sa koná zbierka na misie. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 8.10.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtech si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy na rok 2024 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Štvrtok máme v našom farskom kostole celodennú adoráciu, preto budú dve sväté omše. Ráno o 8:00. Po jej skončení bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k našej poklone do 17:30.

Pri katolíckych novinách sa nachádza zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená poklona. Vopred ďakujeme za vašu obetavosť. V tento deň nebude večer pred svätou omšou vysluhovanie sviatosti zmierenia.