Správa farnosti

Aktuálny správca farnosti:
ThDr. Marek Krošlák, PhD. od 1. 9. 2012

Predchodcovia:
Mgr. Miroslav Michalka (farár) 1.7.2009 – 31.8.2012
ThLic. Roman Frydrich (administrátor) 1.7.2000 – 30.6.2009
Ondrej Valach (farár) 1.7.1999 – 1.7.2000
Augustin Drška (dekan, prvý farár tejto farnosti) 15.11.1991 – 1.7.1999

Aktuálny výpomocný duchovný farnosti:
ThDr. Michal Vivoda, Phd. od 1.7.2015

Predchodcovia:
Mgr. Radoslav Šaškovič 1.7.2014 – 30.6.2015
Mgr. Ing. Vladimir Mikulec, PhD. 1.7.2013 – 30.6.2014
Mgr. Attila Nemes 12.6.2011 – 30.6.2013
Mgr. Gabriel Klenko 1.7.2009 – 11.6.2011
Mgr. Ľuboslav Farkaš 1.7.2007 – 30. 6. 2009
Mgr. Marián Direš 1.7.2006 – 30.6.2007
Mgr. Samuel Sádecký 1.7.2005 – 30.6. 2006
Mgr. Ľuboš Martíny 1.9.2004 – 30.6.2005
ThLic. Alexander Knorr 1.7.2004 – 31.8.2004
Mgr. Mário Bosý 1.10.2003- 30. 6.2004
ThLic. Milan Sova 1.7.2003 – 30.9.2003
ThDr. Ing. Vladimir Thurzo 1.2.2002 – 30.6.2003
Mgr. Peter Sabol 2.9.2001 – 31.1.2002
Mgr. Radovan Naštický 1.2.2001-1.9.2001
Mgr. Jozef Dúc 1.7.2000 – 1.2.2001
Mgr. Marek Suchý 1.12.1999 – 1.7.2000
Mgr. Roman Šurda 1.8.1999 – 1.12.1999
Anton Vincent Pérez Caramés 1.7.1996 – 15.4.1998