Kategórie
Život farnosti

Fašiangový bál 2023

Vstupenky v predaji aj v nedeľu 29.1.2023.

Kontakt pre zaujemcov o rezerváciu 0907 906 745

Cena lístkov : dospelý 20€, dieťa do 15 rokov 10€, rodina (2+2) 50€.

V cene je občerstvenie, program pre deti, večera, ocenenie masiek, DJ.

Kategórie
Život farnosti

Martin Gira bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona .

Kategórie
Život farnosti

Noc múzeí v našom farskom kostole

Naše farské múzeum sa zapája do tohtoročnej akcie Noc múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční budúcu sobotu 14.5. Vstup do expozície nášho múzea je z bočného vchodu kostola. Múzeum bude otvorené od 15,00 do 18,00. Možná bude individuálna prehliadka a v prípade záujmu aj výklad. Viac informácií o tejto akcii a činnosti múzea na našej farskej internetovej stránke a facebookovej stránke múzea Vrakuňa v čase – stála expozícia farského múzea. 

Kategórie
Život farnosti

Venujte 2% dane OZ SPES

Tlačivo na stiahnutie.

Kategórie
Život farnosti

Vrakunské múzeum

Čo u nás môžete vidieť?

  • Expozícia prezentuje históriu Vrakune od roku 1279 po rok 1950.
  • Je rozdelená do častí ako obec, cirkev, kultúra, školstvo, remeslá a tradície.
  • Návštevníkom sú prezentované historické dokumenty, predmety a dobové fotografie.
  • Farské múzeum dokumentuje a zbiera materiály týkajúce sa Vrakune.   

Navštívte nás a dozviete sa zaujímavé informácie z dejín Vrakune. 

Navštíviť nás môžete po dohovore na tel č. 0951693419

Volať prosím počas pracovného týždňa medzi 1900– 2000 hod.

Tešíme sa na stretnutie!

Link na FB

Kategórie
Život farnosti

Upratovanie

Vážené farníčky a farníci !

Hľadáme ochotné ženy a mužov z našej farnosti, na doplnenie a posilnenie upratovacích skupín pre náš kostol.

Upratovanie je možné buď v piatok doobeda, alebo po večernej svätej omši. Nasledujúce upratovanie vychádza podľa počtu skupín.

Potešilo by nás, keby ste doplnili a posilnili naše rady.

Prihlásiť sa môžete osobne u kostolíčky v kostole.

Kategórie
Život farnosti

Rok rodiny

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.

Aktuálne informácie nájdete tu:
https://www.rodinaba.sk/Rok-rodiny

Kategórie
Život farnosti

MINFA 2021

Milý Minfák!

Leto sa už blíži a preto v týchto dňoch zároveň vrcholia aj naše prípravy na MINFA 2021. Pevne však veríme, že súčasná pandémia nám neprekazí naše plány tak, ako tomu bolo minulý rok. Nik v tejto chvíli ešte nevie zaručiť, či sa MINFA 2021 bude môcť uskutočniť alebo nie. Ale ak príslušné autority usúdia, že počas leta sa bude môcť takýto typ aktivít konať, tak my budeme určite pripravení.

Z toho dôvodu sme už spustili prihlasovanie. Ak máš záujem zúčastniť sa MINFY aj tento rok, tak Ťa radi privítame v Smoleniciach počas jedného z troch turnusov, kde budeme mať pre Teba a pre Tvojich nových kamarátov pripravený program plný modlitieb, hier, zábavy a zážitkov. Samozrejme, nakoľko zdravie všetkých účastníkov je (nielen) v týchto časoch prvoradé, tak určite budeme dbať na všetky protipandemické a hygienické opatrenia, ktoré budú v tom čase v platnosti.

Základné info o MINFA 2021:

Miesto: Smolenice

Čas:     1. turnus 3.7 – 9.7.2021

            2. turnus 10.7. – 16.7.2021

            3. turnus 17.7. – 23.7.2021

Vek: 11 – 19 rokov

Cena: 50 eur (spôsob platby ešte upresníme neskôr)

Zaregistrovať sa môžeš na webovej stránke www.minfa.sk, kde budeš môcť nájsť ďalšie aktualizované informácie.

Tešíme sa na Tvoju účasť a poteší nás, keď nám už teraz Tvojimi modlitbami pomôžeš pri organizácii MINFA 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhaj kontaktovať.

Martin Gira
člen organizačného tímu
MINFA 2021

Kategórie
Život farnosti

OZ SPES

Ak ste ešte nikomu nedarovali svoje 2 – 3 percentá a nemáte dôležitejšie cieľové skupiny, budeme vám vďační za váš dar, prípadne oslovte aj iných daňovníkov 😊.

Tu nájdete aktuálne tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-.pdf

Cieľom činnosti OZ je v spolupráci s farským úradom Mena Panny Márie vo Vrakuni, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami podporovať a zabezpečovať:
–         rozvoj a ochranu duchovných hodnôt
–         poskytovanie sociálnej pomoci
–         zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt
–         ochranu zdravia detí a podporovanie ich zdravého telesného a psychického vývinu
–         zlepšenia a ochrany životného prostredia detí
–         kvalitnej výchovy a vzdelávania detí
–         rozvoja záujmovej činnosti detí
–      podpora rodín s deťmi, spoločné kultúrne a voľnočasové aktivity

Všetkým vám prajeme pokojné a požehnané dni a veľa zdravia!

Kategórie
Farské oznamy Život farnosti

Príhovor pána farára Mareka Krošláka

Drahí bratia a sestry,

už druhú nedeľu som bol v našom farskom kostole vo Vrakuni sám. Zdá sa, že opatrenia zavedené z dôvodu šírenia choroby budú trvať dlhšie ako sme predpokladali. Dovoľte preto, aby som sa Vám aspoň týmto spôsobom prihovoril.

V týchto dňoch si veľmi dobre uvedomuje vlastnú krehkosť a slabosť pred mnohými skutočnosťami. Som presvedčený, že na začiatku pôstneho obdobia asi nikto z nás nepredpokladal, že situácia sa rozvinie do skutočnosti, v ktorej sa v týchto dňoch nachádzame. Dokonca je logické, že každý z nás mal predstavu o prežívaní pôstneho obdobia, ktorá sa pretavila aj do rôznych predsavzatí. A zrazu je všetko dosť iné. Mnohé otázky a málo odpovedí. Prirodzené obavy, zmena štýlu života. Mohol by som pokračovať, ale každý viete doplniť aj vlastné skúsenosti. V každom prípade, tieto nové a nečakané skúsenosti dali podnet aj k rôznym aktivitám zo strany mnohých kňazov a veriacich predovšetkým na sociálnych sieťach. Zvýšil sa aj počet svätých omší v TV Lux, alebo rádiu Lumen. Aj rádio Mária (má vysielanie cez internet) rýchlo zareagovalo na túto novú situáciu.

Priznám sa, že aj ja osobne vnímať túto skutočnosť s veľkou dávkou obáv. Na jednej strane byť zodpovedný voči všetkým rešpektujúc všetky opatrenia v platnosti a na strane druhej byť Vašim farárom aj v tejto situácii. Dovoľte, aby som sa s Vami podelilo o jednu moju osobnú duchovnú skúsenosť, v perspektíve ktorej chcem prežívať tieto a ak Pán Boh dá aj nasledovné dni.

Počas liturgie pôstneho obdobia sa nám ponúkajú časti Svätého Písma, ktoré boli vyberané spôsobom, aby inšpirovali naše pôstne pokánie. Pondelok po tretej pôstnej nedeli čítame úryvok z Druhej knihy Kráľov (5, 1-15). Veliteľ sýrskeho vojska Náman je chorý na malomocenstvo a je poslaný k Elizeovi, prorokovi, ktorý mu povie, aby sa vykúpal v rieke Jordán a bude uzdravený. Tento úryvok je celý nesmierne podnetný, ale chcem poukázať len na niekoľko dôležitých skutočností. Predovšetkým je vhodné vziať do úvahy reakciu Námana, ktorý hovorí: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“. Náman mal svoju predstavu ako sa uzdravenie uskutoční.

Milí moji farníci, predpokladám, že každý z nás mal predstavu ako prežije tento pôst, ako sa pripraví na slávenie Veľkej noci… Ale je to inak. Chcem Vás všetkých povzbudiť a teda aj seba, že ak sa tie naše predstavy zmenili, tak je to možno podnet k zamysleniu. Chápem, byť v týchto časoch bez sviatostí je veľmi náročné, ale Božie pôsobenie nie je obmedzené len na sviatosti. Je evidentné, že s Bohom si môžeme vytvárať hlboký a vrúcny vzťah aj keď sme niektorými vecami veľmi limitovaní. Je zaujímavé, že Náman nakoniec poslúchol povzbudený slovami svojich sluhov: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý“. Námanova predstava a Božia vôľa. Vidím v tom istú podobnosť: moja predstava a Božia vôľa. Svätý apoštol Pavol hovorí o Kristovi ako o poslušnom až na smrť na kríži. Naopak, ten ktorý odmietol poslušnosť bol diabol.

Situácia, v ktorej sa nachádzame je objektívne komplikovaná, náročná a plná neistoty. A paradoxne, práve v takýchto situáciách môže byť jednoduchšie vedieť v čom spočíva Božia vôľa. Svätá Matka Tereza z Kalkaty často opakovala, že Boh nežiada od nás veľké veci, ale často malé s veľkou láskou.

Chcem Vás, milí farníci vo Vrakuni, povzbudiť, aby sme boli spoločne veľmi zodpovední a trpezliví. Dnes zostať doma je veľkou úctou k hodnote ľudského života každého z nás. Každý deň sa za Vás všetkých modlím a počas každej svätej omše pridávam modlitbu za celú našu Vrakuňu. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí sú v týchto dňoch vystavení ohrozeniu vlastného života pre spoločné dobro – lekári, zdravotné sestry, všetci zdravotní pracovníci, hasiči, policajti, vojaci….

Nakoľko nie je možné sa stretnúť osobne, môžete ma kontaktovať na telefóne (02-45257053), alebo aj na mail: kroslakmarek@gmail.com