Kategórie
Život farnosti

Vyhlásenie na 2% OZ SPES

Kategórie
Život farnosti

Výstava historických ornátov

Kategórie
Život farnosti

Divadlo COLORATO

Kategórie
Život farnosti

Veľkonočná charitatívna zbierka na nový organ

Kategórie
Farské oznamy Život farnosti

Občianske združenie SPES

Občianske združenie SPES ďakuje všetkým darcom za 2 % z vašich daní. V r. 2021 sme tak získali 1113,15 € a v r. 2022: 1200,59 €. Tieto prostriedky boli použité na aktivity organizované v spolupráci s našou farnosťou – detské tábory, farské plesy, kresťanské bály pre rodiny s deťmi a mnohé ďalšie. V predchádzajúcich rokoch sme platili prenájom telocvične pre mládež našej farnosti, prispievali sme na miestne púte a na rekonštrukciu kaplnky. Občianske združenie je aj tohto roku zaregistrované ako príjemca 2%, prípadne 3% z dane. Uchádzame sa o vašu priazeň, ak môžete, venujte nám svoje 2%. Podľa výšky príjmu budeme môcť viac podporovať aktivity s deťmi a s mladými, rozvíjať kultúru, prispievať na opravy kostola.

Tlačivo na 2 percentá dane.

Kategórie
Život farnosti

Fašiangový bál 2023

Vstupenky v predaji aj v nedeľu 29.1.2023.

Kontakt pre zaujemcov o rezerváciu 0907 906 745

Cena lístkov : dospelý 20€, dieťa do 15 rokov 10€, rodina (2+2) 50€.

V cene je občerstvenie, program pre deti, večera, ocenenie masiek, DJ.

Kategórie
Život farnosti

Martin Gira bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona .

Kategórie
Život farnosti

Noc múzeí v našom farskom kostole

Naše farské múzeum sa zapája do tohtoročnej akcie Noc múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční budúcu sobotu 14.5. Vstup do expozície nášho múzea je z bočného vchodu kostola. Múzeum bude otvorené od 15,00 do 18,00. Možná bude individuálna prehliadka a v prípade záujmu aj výklad. Viac informácií o tejto akcii a činnosti múzea na našej farskej internetovej stránke a facebookovej stránke múzea Vrakuňa v čase – stála expozícia farského múzea. 

Kategórie
Život farnosti

Venujte 2% dane OZ SPES

Tlačivo na stiahnutie.

Kategórie
Život farnosti

Vrakunské múzeum

Čo u nás môžete vidieť?

  • Expozícia prezentuje históriu Vrakune od roku 1279 po rok 1950.
  • Je rozdelená do častí ako obec, cirkev, kultúra, školstvo, remeslá a tradície.
  • Návštevníkom sú prezentované historické dokumenty, predmety a dobové fotografie.
  • Farské múzeum dokumentuje a zbiera materiály týkajúce sa Vrakune.   

Navštívte nás a dozviete sa zaujímavé informácie z dejín Vrakune. 

Navštíviť nás môžete po dohovore na tel č. 0951693419

Volať prosím počas pracovného týždňa medzi 1900– 2000 hod.

Tešíme sa na stretnutie!

Link na FB