Kategórie
Život farnosti

Upratovanie

Vážené farníčky a farníci !

Hľadáme ochotné ženy a mužov z našej farnosti, na doplnenie a posilnenie upratovacích skupín pre náš kostol.

Upratovanie je možné buď v piatok doobeda, alebo po večernej svätej omši. Nasledujúce upratovanie vychádza podľa počtu skupín.

Potešilo by nás, keby ste doplnili a posilnili naše rady.

Prihlásiť sa môžete osobne u kostolíčky v kostole.

Kategórie
Život farnosti

Rok rodiny

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.

Aktuálne informácie nájdete tu:
https://www.rodinaba.sk/Rok-rodiny

Kategórie
Život farnosti

MINFA 2021

Milý Minfák!

Leto sa už blíži a preto v týchto dňoch zároveň vrcholia aj naše prípravy na MINFA 2021. Pevne však veríme, že súčasná pandémia nám neprekazí naše plány tak, ako tomu bolo minulý rok. Nik v tejto chvíli ešte nevie zaručiť, či sa MINFA 2021 bude môcť uskutočniť alebo nie. Ale ak príslušné autority usúdia, že počas leta sa bude môcť takýto typ aktivít konať, tak my budeme určite pripravení.

Z toho dôvodu sme už spustili prihlasovanie. Ak máš záujem zúčastniť sa MINFY aj tento rok, tak Ťa radi privítame v Smoleniciach počas jedného z troch turnusov, kde budeme mať pre Teba a pre Tvojich nových kamarátov pripravený program plný modlitieb, hier, zábavy a zážitkov. Samozrejme, nakoľko zdravie všetkých účastníkov je (nielen) v týchto časoch prvoradé, tak určite budeme dbať na všetky protipandemické a hygienické opatrenia, ktoré budú v tom čase v platnosti.

Základné info o MINFA 2021:

Miesto: Smolenice

Čas:     1. turnus 3.7 – 9.7.2021

            2. turnus 10.7. – 16.7.2021

            3. turnus 17.7. – 23.7.2021

Vek: 11 – 19 rokov

Cena: 50 eur (spôsob platby ešte upresníme neskôr)

Zaregistrovať sa môžeš na webovej stránke www.minfa.sk, kde budeš môcť nájsť ďalšie aktualizované informácie.

Tešíme sa na Tvoju účasť a poteší nás, keď nám už teraz Tvojimi modlitbami pomôžeš pri organizácii MINFA 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhaj kontaktovať.

Martin Gira
člen organizačného tímu
MINFA 2021

Kategórie
Život farnosti

OZ SPES

Ak ste ešte nikomu nedarovali svoje 2 – 3 percentá a nemáte dôležitejšie cieľové skupiny, budeme vám vďační za váš dar, prípadne oslovte aj iných daňovníkov 😊.

Tu nájdete aktuálne tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-.pdf

Cieľom činnosti OZ je v spolupráci s farským úradom Mena Panny Márie vo Vrakuni, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami podporovať a zabezpečovať:
–         rozvoj a ochranu duchovných hodnôt
–         poskytovanie sociálnej pomoci
–         zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt
–         ochranu zdravia detí a podporovanie ich zdravého telesného a psychického vývinu
–         zlepšenia a ochrany životného prostredia detí
–         kvalitnej výchovy a vzdelávania detí
–         rozvoja záujmovej činnosti detí
–      podpora rodín s deťmi, spoločné kultúrne a voľnočasové aktivity

Všetkým vám prajeme pokojné a požehnané dni a veľa zdravia!

Kategórie
Farské oznamy Život farnosti

Príhovor pána farára Mareka Krošláka

Drahí bratia a sestry,

už druhú nedeľu som bol v našom farskom kostole vo Vrakuni sám. Zdá sa, že opatrenia zavedené z dôvodu šírenia choroby budú trvať dlhšie ako sme predpokladali. Dovoľte preto, aby som sa Vám aspoň týmto spôsobom prihovoril.

V týchto dňoch si veľmi dobre uvedomuje vlastnú krehkosť a slabosť pred mnohými skutočnosťami. Som presvedčený, že na začiatku pôstneho obdobia asi nikto z nás nepredpokladal, že situácia sa rozvinie do skutočnosti, v ktorej sa v týchto dňoch nachádzame. Dokonca je logické, že každý z nás mal predstavu o prežívaní pôstneho obdobia, ktorá sa pretavila aj do rôznych predsavzatí. A zrazu je všetko dosť iné. Mnohé otázky a málo odpovedí. Prirodzené obavy, zmena štýlu života. Mohol by som pokračovať, ale každý viete doplniť aj vlastné skúsenosti. V každom prípade, tieto nové a nečakané skúsenosti dali podnet aj k rôznym aktivitám zo strany mnohých kňazov a veriacich predovšetkým na sociálnych sieťach. Zvýšil sa aj počet svätých omší v TV Lux, alebo rádiu Lumen. Aj rádio Mária (má vysielanie cez internet) rýchlo zareagovalo na túto novú situáciu.

Priznám sa, že aj ja osobne vnímať túto skutočnosť s veľkou dávkou obáv. Na jednej strane byť zodpovedný voči všetkým rešpektujúc všetky opatrenia v platnosti a na strane druhej byť Vašim farárom aj v tejto situácii. Dovoľte, aby som sa s Vami podelilo o jednu moju osobnú duchovnú skúsenosť, v perspektíve ktorej chcem prežívať tieto a ak Pán Boh dá aj nasledovné dni.

Počas liturgie pôstneho obdobia sa nám ponúkajú časti Svätého Písma, ktoré boli vyberané spôsobom, aby inšpirovali naše pôstne pokánie. Pondelok po tretej pôstnej nedeli čítame úryvok z Druhej knihy Kráľov (5, 1-15). Veliteľ sýrskeho vojska Náman je chorý na malomocenstvo a je poslaný k Elizeovi, prorokovi, ktorý mu povie, aby sa vykúpal v rieke Jordán a bude uzdravený. Tento úryvok je celý nesmierne podnetný, ale chcem poukázať len na niekoľko dôležitých skutočností. Predovšetkým je vhodné vziať do úvahy reakciu Námana, ktorý hovorí: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“. Náman mal svoju predstavu ako sa uzdravenie uskutoční.

Milí moji farníci, predpokladám, že každý z nás mal predstavu ako prežije tento pôst, ako sa pripraví na slávenie Veľkej noci… Ale je to inak. Chcem Vás všetkých povzbudiť a teda aj seba, že ak sa tie naše predstavy zmenili, tak je to možno podnet k zamysleniu. Chápem, byť v týchto časoch bez sviatostí je veľmi náročné, ale Božie pôsobenie nie je obmedzené len na sviatosti. Je evidentné, že s Bohom si môžeme vytvárať hlboký a vrúcny vzťah aj keď sme niektorými vecami veľmi limitovaní. Je zaujímavé, že Náman nakoniec poslúchol povzbudený slovami svojich sluhov: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý“. Námanova predstava a Božia vôľa. Vidím v tom istú podobnosť: moja predstava a Božia vôľa. Svätý apoštol Pavol hovorí o Kristovi ako o poslušnom až na smrť na kríži. Naopak, ten ktorý odmietol poslušnosť bol diabol.

Situácia, v ktorej sa nachádzame je objektívne komplikovaná, náročná a plná neistoty. A paradoxne, práve v takýchto situáciách môže byť jednoduchšie vedieť v čom spočíva Božia vôľa. Svätá Matka Tereza z Kalkaty často opakovala, že Boh nežiada od nás veľké veci, ale často malé s veľkou láskou.

Chcem Vás, milí farníci vo Vrakuni, povzbudiť, aby sme boli spoločne veľmi zodpovední a trpezliví. Dnes zostať doma je veľkou úctou k hodnote ľudského života každého z nás. Každý deň sa za Vás všetkých modlím a počas každej svätej omše pridávam modlitbu za celú našu Vrakuňu. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí sú v týchto dňoch vystavení ohrozeniu vlastného života pre spoločné dobro – lekári, zdravotné sestry, všetci zdravotní pracovníci, hasiči, policajti, vojaci….

Nakoľko nie je možné sa stretnúť osobne, môžete ma kontaktovať na telefóne (02-45257053), alebo aj na mail: kroslakmarek@gmail.com

Kategórie
Život farnosti

Odkaz žije v srdci

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie
Bratislava – Vrakuňa

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si pripomenieme zakladateľa farnosti a jej prvého farára vdp. Augustína Dršku a predstavíme knihu „Odkaz žije v srdci“, ktorá vyšla k nedávnemu desiatemu výročiu jeho úmrtia.

V Nedeľu, 15. decembra 2019, o 11.00 h, v Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni.

Kategórie
Život farnosti

Farnosť Bratislava-Vrakuňa

Aktuálne informácie o dianí vo farnosti a v kostole Mena Panny Márie v Bratislave-Vrakuni.

Vaše podnety poprosím na webmaster@vrakuna.eu