Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.12.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Utorok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Sobota: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Pána, sviatok

Dnes večer bude sv. omša o 16:00 s poďakovaním na konci kalendárneho roka.

Sobotu, na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ako nedeľu. počas svätých omší požehnáme vodu, soľ a kriedu, ktoré si po svätých omšiach môžete zobrať.

Budúcou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať v kostoloch do sviatku Obetovania Pána (2. februára).

Dávame do pozornosti trojkráľový sprievod – bližšie informácie sú vo výveske na kostole.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.12.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie Pána, slávnosť

Utorok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Streda: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok: svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Nedeľa: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Dnes večer budú sv. omše zo slávnosti narodenia Pána: o 21:00 maďarsky a o 22:00 slovensky. Pondelok, na slávnosť Narodenia Pána, a utorok, na sviatok sv. Štefana, budú sväté omše ako nedeľu.

Zajtra bude po sv. omšiach vianočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Budúcu nedeľu, nakoľko je aj posledný deň kalendárneho roku, bude popoludní o 16:00 svätá omša s poďakovaním na konci roka a eucharistickým požehnaním. Svätá omša o 18:00 nebude.

Aktuálne katolícke noviny je dvojčíslo s vianočnou prílohou a katolíckym kalendárom na rok 2024.

Všetkým prajeme a vyprosujeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky Pánovho narodenie.

Kategórie
Farské oznamy

Spovedanie pred vianočnými sviatkami

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.12.2023

Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude od pondelka do piatku dopoludnia od 9:00 do 11:00 a večer od 16:00 do 18:00.

Budúcu nedeľu budú sv. omše dopoludnia o 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45 a 11:00. Večerná svätá omša nie je, nakoľko začína vigília slávnosti narodenia Pána a preto budú sväté omše v noci o 21:00 maďarsky a o 22:00 slovensky.

Tento týždeň z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia a vysluhovania sviatostí chorým nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.12.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň od pondelka do soboty budú rorátne sväté omše v kaplnke o 6:00.

Prosíme, aby ste nám najneskôr dnes po sv. omšiach nahlásili v sakristii chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred vianočnými sviatkami.

Sobotu, 16.decembra bude spoločná sv. spoveď v Podunajských Biskupiciach vo farskom kostole v čase od 9:00 do 12:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.12.2023

Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Piatok, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Od pondelka do soboty budú rorátne sväté omše v kaplnke o 6:00. Tento týždeň každý deň okrem piatka.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našom farskom kostole.

Prosíme, aby ste nám zahlásili v sakristii chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred vianočnými sviatkami.