Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.2.2024

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda – deň pokánia, začiatok svätého pôstu

Stredu začína pôstne obdobie. Sväté omše budú o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00. Počas svätých omší bude poznačenie popolom na znak pokánia.

Pri katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na pôstne obdobie a veľkonočné sviatky v našom farskom kostole.

Počas pôstneho obdobia sa modlíme v našom kostole posvätný ruženec pondelok, stredu a štvrtok o 17:30; nedeľu o 6:50. Piatok je pobožnosť krížovej cesty o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť krížovej cesty, môže sa prihlásiť v sakristii po svätej omši.

Prosíme, aby ste nám v sakristii po svätých omšiach nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a obetavosť.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Veľká noc 2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.2.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.1.2024

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Piatok: Obetovanie Pána, sviatok

Sobota: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť na prvý piatok a nakoľko je aj sviatok obetovania Pána, na začiatku svätej omše bude obrad požehnania sviec. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Sobotu, po rannej aj večernej svätej omši budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie individuálnym spôsobom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.1.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.1.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.1.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.12.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Utorok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Sobota: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Pána, sviatok

Dnes večer bude sv. omša o 16:00 s poďakovaním na konci kalendárneho roka.

Sobotu, na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ako nedeľu. počas svätých omší požehnáme vodu, soľ a kriedu, ktoré si po svätých omšiach môžete zobrať.

Budúcou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať v kostoloch do sviatku Obetovania Pána (2. februára).

Dávame do pozornosti trojkráľový sprievod – bližšie informácie sú vo výveske na kostole.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.12.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie Pána, slávnosť

Utorok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Streda: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok: svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Nedeľa: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Dnes večer budú sv. omše zo slávnosti narodenia Pána: o 21:00 maďarsky a o 22:00 slovensky. Pondelok, na slávnosť Narodenia Pána, a utorok, na sviatok sv. Štefana, budú sväté omše ako nedeľu.

Zajtra bude po sv. omšiach vianočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Budúcu nedeľu, nakoľko je aj posledný deň kalendárneho roku, bude popoludní o 16:00 svätá omša s poďakovaním na konci roka a eucharistickým požehnaním. Svätá omša o 18:00 nebude.

Aktuálne katolícke noviny je dvojčíslo s vianočnou prílohou a katolíckym kalendárom na rok 2024.

Všetkým prajeme a vyprosujeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky Pánovho narodenie.

Kategórie
Farské oznamy

Spovedanie pred vianočnými sviatkami