Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 27.10.2022

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Sobota: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Počas úradných hodín v kancelárii zapisujeme úmysly sv. omší na prvý polrok 2023.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti.

Od pondelka do soboty budú rorátne sv. omše v kaplnke o 6:00.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po večernej sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Budúcu nedeľu po večernej sv. omši o 19:00 bude v našom farskom kostole adventný koncert, ktorý naša farnosť organizuje v spolupráci s miestnym úradom vo Vrakuni. Spievať bude operná speváčka Dária Pavlová.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 20.11.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Utorok: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok: sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Počas úradných hodín v kancelárii zapisujeme úmysly sv. omší na prvý polrok 2023.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky na adventné a vianočné obdobie v našej farnosti.

Budúcu nedeľu na začiatku všetkých sv. omší požehnáme adventné vence – aj sobotu večer. Kto má záujem o požehnanie, môže si priniesť adventný veniec pred oltár pred začatím sv. omše.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 13.11.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Nedeľa: Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, slávnosť

Dnes sa koná po sv. omšiach svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky bude tento rok určený na zakúpenie nového mamografu pre onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a polohovateľných postelí do nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu po sv. omši bude po sv. omši o 11:00 zasväcujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za zvyčajných podmienok je možné počas tejto pobožnosti recitujúc modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať úplné odpustky.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 6.11.2022

Liturgický kalendár:

Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Štvrtok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Martina z Tours, biskupa, Patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Sobota: sv. Jozefáta, biskupa a mučeníka, spomienka

V katedrále sv. Martina bude svätomartinské trojdnie od 9.11. do 11.11.2022. Informačný plagát sa nachádza na výveske.

Budúcu nedeľu sa v Bratislavskej arcidiecéze koná po sv. omšiach svätomartinské zbierka. Výťažok zbierky bude tento rok určený na zakúpenie nového mamografu pre onkologický ústav sv. Alžbety v Bratisleve a polohovateľných postelí do nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.10.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: Všetkých svätých, slávnosť

Streda: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Piatok: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Utorok, na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako nedeľu. Popoludní o 15:00 bude pobožnosť za zosnulých na cintoríne na Kaméliovej ulici.

Od 1.11. do 8.11. je možné získať úplné odpustky, ktoré sa aplikujú za zosnulých. Podmienky odpustkového úkonu: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede bude zmenené z dôvodu dušičkových sviatkov. Rozpis je na výveske a na stránke vrakuna.eu. Pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Z dôvodu dušičkových sviatkov nebudú tento týždeň úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.10.2022

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Dnes je misijná nedeľa, preto po sv. omšiach je celosvetová zbierka na misie. Tento rok výťažok z tejto zbierky je určený na pomoc Cirkvi v Kambodži. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Upozorňujeme, že budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dozadu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.10.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Stredu 12.10., máme v našej farnosti celodennú adoráciu v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu bude sv. omša ráno o 8:00, po jej skončení bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna do 17:45. Večer bude sv. omše o 18:00. Pri Katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená celodenná adorácia.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.10.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Františka Assiského, spomienka

Streda: sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske: pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.9.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Streda: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:sv. Michala, Gabriela a Rafaela, sviatok

Piatok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota:sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.9.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Andreja, Pavla a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Utorok, 20. septembra, z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môže prevziať podielové knihy a kalendár na rok 2023 v kancelárii farského úradu.