Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.4.2023

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľajú na dôstojnom slávení veľkonočných sviatkov v našej farnosti.

Dnes po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Na veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia ako nedeľu, večerná svätá omša nie je.

Budúcu nedeľu popoludní bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním o 15:00.

Všetkým Vám želáme požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Pánovho zmŕtvychvstania.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.4.2023

Liturgický kalendár:

Zelený štvrtok poslednej Pánovej večere

Veľký piatok Pánovho umučenia a smrti

Biela sobota

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Dnešnou nedeľou vstupuje do Svätého týždňa, kedy si pripomíname a slávime najdôležitejšieho udalosti našej spásy. Spovedanie bude dnes od 16:00 do 18:00, pondelok, utorok a stredu dopoludnia od 10:00 do 11:00; večer od 16:00 do 18:00. Rozpis spovedania a bohoslužieb je na výveske a stránke vrakuna.eu.

Pri Katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená adorácia v Božom hrobe na bielu sobotu.

Tí, ktorí si objednali veľkonočné koláče v rámci zbierky na nový organ, môžu si ich prevziať na zelený štvrtok po skončení slovenskej svätej omše, čiže o 20:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.3.2023

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Palmová nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu na začiatku svätých oí požehnáme zelené ratolesti.

Tento týždeň bude spovedanie každý deň od pondelka do piatku dopoludnia od 10:00 do 11:00; večer od 17:00 do 17:45. Budúcu nedeľu od 16:00 do 18:00. Rozpis sa nachádza na výveske.

Kategórie
Život farnosti

Veľkonočná charitatívna zbierka na nový organ

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.3.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, Ženích Panny Márie, slávnosť

Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť

Budúci víkend je zmena času. Zo soboty na nedeľu sa čas posúva o hodinu dopredu.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Ten Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento rok musíme kúpiť nový organ do nášho farského kostola, nakoľko momentálne používaný už vykazuje poruchy, ktoré nie je možné opraviť. Ide o veľkú finančnú položku a preto počas veľkonočných sviatkov budeme organizovať dobročinnú charitatívnu akciu, ktorej výťažok bude určený na pokrytie nákladov spojených s kúpov nového organu do nášho farského kostola. Na zelený štvrtok po večernej svätej omši sa budú predávať veľkonočné koláče. Kto má záujem, môže sa prihlásiť po svätých omšiach v sakristii alebo na fare počas úradných hodín najneskôr do nedele, 26. marca. Bližšie informácie sú na výveske a našej stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.3.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.3.2023

Počas úradných hodín kancelárie zapisujeme úmysly sv. omší na druhý polrok 2023.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.2.2023

Počas pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť krížovej cesty v našom kostole každý piatok o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť, môže sa prihlásiť v sakristii kostola.

Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť na prvý piatok. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45. Štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Farské oznamy Základné info

Pôstne obdobie a Veľká noc 2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.2.2023

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia

Na popolcovú stredu budú sv. omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00.

Počas pôstneho obdobia bude pobožnosť krížovej cesty v našom kostole každý piatok o 17:15. Ak by mal niekto záujem viesť pobožnosť, môže sa prihlásiť v sakristii kostola.

Pri Katolíckych novinách sa nachádzajú informačné letáky s programom bohoslužieb a spovedania počas pôstneho obdobia a veľkonočných sviatkov v našom kostole.

Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.