Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.7.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Utorok: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskup a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Nedeľa: Premenenie Pána, sviatok

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácií rekonštrukčných prác na našej kaplnke. Piatok boli práce dokončené a preto od zajtra budeme používať opäť kaplnku na spovedanie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.7.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.7.2023

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.7.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Tento týždeň z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie farského úradu. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.7.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Streda: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Štvrtok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Počas letných prázdnin sa mení bohoslužobný poriadok a úradné hodiny kancelárie. Sväté omše: pondelok, streda a piatok o 18:00; utorok a štvrtok o 7:30. Počas víkendu sú sväté omše nezmenené. Rozpis sa nachádza na výveske a na stránke vrakuna.eu.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Sväté omše:

Pondelok, streda, piatok: 18:00

Utorok a štvrtok: 7:30

Sobota: 7:00; 18:00

Nedeľa:

7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

Spovedanie:

Pondelok, streda, piatok

od 17:00 do 17:45

Úradné hodiny kancelárie farského úradu:

Pondelok:

od 18:30 do 19:30

Utorok:

od 8:00 do 9:00

Počas štátny a cirkevných sviatok nie sú úradné hodiny kancelárie

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.6.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Piatok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok, na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00. Stredu večer, na vigíliu slávnosti, bude sv. omša v kaplnke sv. Petra a Pavla o 19:00.

Dnes po svätých omšiach sa koná zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 18.6.2023

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Štvrtok: sv. Jána Fišera a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí minulú nedeľu pomáhali pred, počas a po skončení slávnostnej primičnej svätej omše vdp. Martina Giru.

Tento týždeň sa začnú práce na kaplnke. Budú trvať niekoľko týždňov, preto prosíme o Vašu trpezlivosť a pochopenie. Z tohto dôvodu sa bude sviatosť zmierenia vysluhovať v spovedelnici pod chórom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 11.6.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bude po svätej omši odprosujúca pobožnosť.

Dnes nie je svätá omša o 11:00 z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta. Popoludní o 15:00 bude mať slávnostnú svätú omšu vdp. Martin Gira, novokňaz z našej farnosti.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.6.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, budú sväté omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Budúcu nedeľu nie je svätá omša o 11:00 z dôvodu slávnosti Božieho Tela v centre mesta. Popoludní o 15:00 bude mať slávnostnú svätú omšu vdp. Martin Gira, novokňaz z našej farnosti. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť, nakoľko na záver svojej prvej svätej omše slávenej v našej farnosti dp. Martin Gira udelí svoje novokňazské požehnanie. Kňazská vysviacka bude sobotu 10. júna o 9:30 v Katedrále sv. Martina. Rovnako sme všetci pozvaní na túto slávnosť.

V aktuálnom vydaní katolícky novín sa nachádzajú fotografie novokňazov z celého Slovenska.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 28.5.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiš Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Sobota: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnes po svätých omšiach dopoludnia a popoludní od 14:00 do 16:00 je v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. K dispozícií je aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Dnes popoludní o 15:00 budú litánie k Duchu Svätému a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.