Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.7.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.7.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.7.2022

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 4.7.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Streda: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Utorok, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Rozpis sv. omší a spovedanie počas letných prázdnin sa nachádza na výveske pred kostolom.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 26.6.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

Štvrtok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Stredu, na slávnosť Petra a Pavla budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00(maďarsky); 18:00. Utorok večer o 18:00 bude sv. omša v kaplnke sv. Petra a Pavla na Hradskej ulici.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Rozpis vysluhovanie sviatosti zmierenia – sv. spovede je na výveske pred kostolom.

Dnes sa koná celosvetová zberka „na dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 19.6.2022

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Streda: sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bude po sv. omši odprosujúca pobožnosť.

Sobotu, na spomienku Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, bude po sv. omši modlitba posvätného ruženca.

Budúcu nedeľu sa koná celosvetová zbierka „na dobročinné ciele Svätého Otca“. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 12.6.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Štvrtok budú sv. omše: 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky), 18:00.

Budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v centre Bratislavy s procesiou. Z tohoto dôvodu nebude v našom kostole sv. omša o 11:00.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 5.6.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok

Sobota: sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Dnes sa končí veľkonočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok.

Kategórie
Život farnosti

Martin Gira bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona .

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 29.5.2022

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Justína, mučeníka, spomienka

Piatok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Budúcou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci, preto po sv. omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude pondelok, streda, štvrtok a piatok večer od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred diakonskou vysviackou: Martin Gira, nar. 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 11. júna 2022 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.