Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.4.2024

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda: sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Dnes sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.4.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.4.2024

Liturgický kalendár:

Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť

Štvrtok: sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

Dnes popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s Eucharistickým požehnaním. Kostol sa otvára o 14:30.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 31.3.2024

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľajú na dôstojnom slávení veľkonočných sviatkov v našom farskom kostole.

Zajtra, na veľkonočný pondelok budú dopoludnia sväté omše ako nedeľu, večer svätá omša nie je.

Dnes po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúcu nedeľu popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s Eucharistickým požehnaním.

Všetkých želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky!

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 24.3.2024

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zelený štvrtok poslednej Pánovej večere

Piatok: Veľký piatok Pánovho umučenia a smrti

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Dnešnou nedeľou vstupujeme do slávenia Svätého týždňa, kedy si pripomína najdôležitejšie udalosti Pánovho vykupiteľského diela.

Spovedanie tento týždeň bude pondelok a utorok od 9:00 do 11:00; od 16:00 do 18:00.

Rozpis bohoslužieb sa nachádza na výveske a na stránke vrakuna.eu. Pri Katolíckych novinách sa nachádza zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená poklona v Božom hrobe na Bielu sobotu.

Budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Budúci víkend je zmena času – zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dopredu.

Z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia nebudú tento týždeň úradné hodiny kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 17.3.2024

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Budúcu nedeľu na začiatku svätých omší požehnáme zelené ratolesti, ktoré sú symbolom vstupu Krista do Jeruzalema.

Spovedanie tento týždeň bude každý deň od 16:00 do 18:00 (od pondelka do nedele); štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 11:00. V Podunajských Biskupiciach bude spoločná spoveď s viacerými kňazmi sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 (prítomní sú aj maďarsky hovoriaci kňazi).

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 10.3.2024

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 3.3.2024

Prosíme, aby ste nám najneskôr dnes v sakristii po svätých omšiach nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a obetavosť.

Tento týždeň z technických príčin nebudú úradné hodiny kancelárie.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 25.2.2024

Prosíme, aby ste nám v sakristii po svätých omšiach nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a obetavosť.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Vysluhovanie sviatosti zmierenia – svätá spoveď bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45, štvrtok a piatok aj dopoludnia od 9:00 do 10:00.

Kategórie
Život farnosti

Vyhlásenie na 2% OZ SPES