Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 21.5.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Piatok: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Dnes po svätých omšiach dopoludnia a popoludní od 14:00 do 16:00 je v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. K dispozícií je aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Dnes po svätých omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred kňazskou vysviackou: Martin Gira, narodný 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 10. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Budúcu nedeľu, na slávnosť zoslania Ducha Svätého, popoludní o 15:00 budú litánie k Duchu Svätému a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 14.5.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Dnes o 17:00 bude v pastoračnom centre na fare hudobno-divadelné predstavenie pre deti a rodičov. Ide o dramatické predstavenie biblických hrdinov. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu. Pastoračné centrum bude otvorené od 16:45.

Od dnešnej nedele bude v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. Výstavu bude možné navštíviť 14., 21., a 28. mája v čase od 14:00 do 16:00 a rovnako aj po každej svätej omši v nedeľu. K dispozícií bude aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Štvrtok, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše o 6:30; 10:00; 16:00; 17:00 (maďarsky); 18:00.

Budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Ohlášky pred kňazskou vysviackou: Martin Gira, narodný 28.6.1992 v Trnave, syn Štefana Giru a Márie rod. Michálkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 10. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 7.5.2023

Liturgický kalendár:

Sobota: Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Budúcu nedeľu, 14. mája o 17:00 bude v pastoračnom centre na fare hudobno-divadelné predstavenie pre deti a rodičov. Ide o dramatické predstavenie biblických hrdinov. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Od budúcej nedele bude v kaplnke výstava historických ornátov, ktoré máme v našom farskom kostole. Ide o historické omšové rúcha z obdobia od 18. do 20. storočia. Výstavu bude možné navštíviť 14., 21., a 28. mája v čase od 14:00 do 16:00. K dispozícií bude aj odborný sprievodca. Viac informácií sa nachádza na výveske ako i na stránke vrakuna.eu.

Kategórie
Život farnosti

Výstava historických ornátov

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 30.4.2023

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Utorok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Dnes sa koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto po svätej omši bude pobožnosť. Spovedanie bude pondelok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 do 17:45; štvrtok a piatok aj dopoludnia od 10:00 do 11:00.

Kategórie
Život farnosti

Divadlo COLORATO

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 23.4.2023

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Sobota: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera, preto sa po svätých omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 16.4.2023

Dnes popoludní o 15:00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 9.4.2023

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľajú na dôstojnom slávení veľkonočných sviatkov v našej farnosti.

Dnes po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Na veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia ako nedeľu, večerná svätá omša nie je.

Budúcu nedeľu popoludní bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním o 15:00.

Všetkým Vám želáme požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Pánovho zmŕtvychvstania.

Kategórie
Farské oznamy

Farské oznamy 2.4.2023

Liturgický kalendár:

Zelený štvrtok poslednej Pánovej večere

Veľký piatok Pánovho umučenia a smrti

Biela sobota

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Dnešnou nedeľou vstupuje do Svätého týždňa, kedy si pripomíname a slávime najdôležitejšieho udalosti našej spásy. Spovedanie bude dnes od 16:00 do 18:00, pondelok, utorok a stredu dopoludnia od 10:00 do 11:00; večer od 16:00 do 18:00. Rozpis spovedania a bohoslužieb je na výveske a stránke vrakuna.eu.

Pri Katolíckych novinách je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať, aby bola zabezpečená adorácia v Božom hrobe na bielu sobotu.

Tí, ktorí si objednali veľkonočné koláče v rámci zbierky na nový organ, môžu si ich prevziať na zelený štvrtok po skončení slovenskej svätej omše, čiže o 20:00.